พบกับวิธีพัฒนาการพูดถึงเรื่องราวในอนาคตของคุณเป็นภาษาอังกฤษได้ที่นี่!

หลายครั้งที่คุณมีแผนหรือมีแพลนบางอย่างที่ตั้งใจที่จะทำไว้ล่วงหน้า ซึ่งแผนหรือสิ่งต่างๆที่ตั้งใจนั้นเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าอนาคต

วิธีที่จะช่วยให้คุณโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างเป็นธรรมชาตินั้นคือ 

1)การที่คุณเตรียมรูปแบบประโยคให้พร้อม!

รูปแบบประโยคที่ช่วยให้คุณเตรียมพร้อมที่จะพูดได้แก่

1)I will… 

2)I am going to …

ซึ่งทั้งสองนี้คือรูปแบบประโยคที่พบได้บ่อยในการพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคต

2) เติมและเพิ่มคลังคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกริยาต่างๆ เพื่อนำมาใส่ในประโยค เช่น travel, work, study …

3) เติมเต็มในจุดของเวลาในอนาคตเช่น Tomorrow… Next week… Next month… Next year… In a few weeks… In a few years… 

ทั้ง 3 ขั้นตอนนี้จะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาการพูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอนาคตได้ไม่ยาก และทำให้คุณดูเป็นธรรมชาติด้วยซ้ำ

ฝึกฝนลับคมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษของคุณด้วยคอร์สเรียน myClass Boost จากบริติช เคานซิล ได้ที่นี่

See also