หลักสูตร Pre-sessional English ที่บริติช เคานซิลเหมาะสำหรับผู้ที่ได้การตอบรับเข้าเรียนต่อมหาวิทาลัยจากสหราชอณาจักรแบบมีเงื่อนไข (Unconditional Offer) อันเนื่องมาจากผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษยังไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ กำหนด

หลักสูตรของเราได้รับความร่วมมือและไว้วางใจจากมหาวิทยาลัย Strathclyde และดำเนินการสอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยคุณพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะในการเรียนเชิงวิชาการ ในแต่ละสัปดาห์ คุณจะได้:

 • เรียนในคลาสเรียนสดรูปแบบ on-site จำนวน 15 ชั่วโมง 
 • เรียนเพิ่มเติมในรูปแบบออนไลน์หรือ self-study ผ่านสื่อการเรียนรู้ต่างๆ เช่น การทำ quizzes และ วิดีโอ จำนวน 20 ชั่วโมง
 • ปรึกษา 1:1 กับครูผู้เชี่ยวชาญเพื่อติดตามความก้าวหน้าในทักษะภาษาอังกฤษและรับฟีดแบคในจุดที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม

เมื่อจบหลักสูตรนี้ คุณจะได้รับการประเมินทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการพูด, การเขียน, การฟัง และการอ่าน พร้อมรับประกาศนียบัตรเพื่อใช้สำหรับการยืนยันคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษกับทางมหาวิทยาลัย โปรดติดต่อเราได้ที่นี่เพื่อตรวจสอบรายชื่อมหาวิทยาลัยที่รองรับผลจากหลักสูตร Pre-sessional English ที่บริติช เคานซิล 

สถานที่สอนและระยะเวลาหลักสูตร
ข้อมูลเพิ่มเติม

 • สถานที่สอน: บริติช เคานซิล สาขาสยามสแควร์
 • ระยะเวลาหลักสูตร: 27 พฤกษภาคม ถึง 16 สิงหาคม 2024 
 • ตารางเรียน: วันพุธ-ศุกร์ เวลา 10:30-12:00 และ 13:00-14:30 
 • เวลาสอน: 15 นาทีต่อสัปดาห์
 • การสอบประเมินจะมีขึ้นในสัปดาห์สุดท้ายของหลักสูตร 
 • ผลสอบจะออกในระหว่างวันที่ 20-24 สิงหาคม 2024

ค่าใช้จ่ายและเงื่อนไข
ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ค่าธรรมเนียมหลักสูตร: 3,465 ปอนด์ (สำหรับหลักสูตรระยะ 8 สัปดาห์) หรือ 5,005 ปอนด์ (สำหรับหลักสูตรระยะ 12 สัปดาห์)
 • ค่าธรรมเนียมหลักสูตรนี้รวมสื่อการสอน หนังสือประกอบการเรียนและการสอบประเมินท้ายหลักสูตรแล้ว โดยคุณสามารถชำระเป็นสกุลเงินบาทได้ หากต้องการสอบถามวิธีชำระเงิน สามารถติดต่อเราได้ที่นี่ 
 • โปรดนำแล็ปท็อปหรือแท็บเล็ตส่วนตัว เพื่อใช้ประกอบการทำกิจกรรมในหลักสูตร

คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้เรียน

 1. คุณจำเป็นต้องได้รับ Unconditional Offer จากมหาวิทลัยในสหราชอนาจักรที่ยอมรับผลประเมินจากหลักสูตรนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อมหาวิทยาลัยกับเราได้ที่นี่
 2. หลักฐานแสดงระดับภาษาอังกฤษ ณ ปัจจุบันของคุณ เช่น ผลสอบ IELTS, TOEFL เป็นต้น ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก 

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าถัดไป เพื่อตรวจสอบว่าหลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณสามารถผ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดด้านภาษาจาก Unconditional Offer ที่คุณได้รับจากทางมหาวิทยาลัยหรือไม่ หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติและเงื่อนไขเหล่านี้ สามารถติดต่อเราได้ที่อีเมล์ UK_PSE@britishcouncil.org 

ระดับภาษา
ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อกำหนดด้านภาษาในผลตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่คุณได้รับจะกำหนดระดับภาษาอังกฤษที่คุณจำเป็นต้องมีเพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ สามารถดูข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนภาษาได้ที่ตารางด้านล่างนี้ หรือติดต่อเราได้ที่อีเมล UK_PSE@britishcouncil.org 

British Council UK PSE Entry Level British Council UK PSE Entry Level
IELTS 7.0 (with no individual component below 6.5) IELTS 6.5 ( with no individual component below 6.0)
IELTS 7.0 (with no individual component below 6.5) IELTS 6.5 ( with no individual component below 5.5)
IELTS 6.5  (with no individual component below 6.5)
 • IELTS Writing and Speaking: 6.0
 • IELTS Listening and Reading: 5.5
IELTS 6.5  (with no individual component below 6.0) IELTS 6.0 ( with no individual component below 5.5)
IELTS 6.5  (with no individual component below 5.5) IELTS 6.0 ( with no individual component below 5.0)
IELTS 6.0  (with no individual component below 5.5) IELTS 5.5 ( with no individual component below 5.0)