การเรียนรู้เชิงลึกด้วย ExpertTracks

ExpertTracks คือหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณพัฒนาทักษะให้แข็งแกร่งด้วยการพิจารณาหัวข้อให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น สามารถเริ่มได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ รวมทั้งเรียนตามขีดความสามารถของคุณเองโดยคุณจะได้ทำความเข้าใจกับหลักสูตรที่เน้นการเรียนรู้ตามหัวข้อ ในแต่ละสัปดาห์ของหลักสูตร คุณจะได้ศึกษาหัวข้อในเชิงลึก รวมทั้งแชร์แนวความคิดและประสบการณ์ ตลอดจนทำแบบทดสอบสั้น ๆ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของคุณ

ลงทะเบียนเพื่อทดลองเรียนฟรีเจ็ดวัน จากนั้นจึงทำการสมัครเพื่อเริ่มเรียนต่อไป ค่าสมัครเดือนละ £36/36€ ซึ่งคุณสามารถขอยกเลิกได้ทุกเวลา

ExpertTracks จากบริติช เคานซิล:

คอร์ส Understanding IELTS

ทั้งสี่หลักสูตรใน ExpertTracks ของคอร์ส Understanding IELTS นี้จะให้แนวทางในการเตรียมตัวสอบ IELTS อย่างครบถ้วน รวมถึงคำแนะนำ กลยุทธ์สำคัญ และฝึกทำข้อสอบสำหรับการสอบทั้งสี่พาร์ท ในส่วนท้ายของ ExpertTracks คุณจะได้รู้ทุกเรื่องที่จำเป็นเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ IELTS ให้ประสบผลสำเร็จ สามารถสมัครเรียนในหลักสูตรใดก็ได้เพื่อเน้นทักษะที่คุณต้องการ

ระดับ: เบื้องต้น

ระยะเวลา: 12 สัปดาห์/36 ชั่วโมง

คอร์ส: การอ่าน การเขียน การพูด การฟัง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม: โปรดเข้าไปที่ FutureLearn เพื่ออ่านข้อมูลเกี่ยวกับคอร์ส Understanding IELTS เพิ่มเติม

คอร์ส Exploring English: ภาษาและวัฒนธรรม

หลักสูตร ExpertTrack จะช่วยให้คุณเข้าใจวัฒนธรรมและประวัติความเป็นมาของสหราชอาณาจักรอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้คุณพัฒนาภาษาอังกฤษและมีโอกาสฝึกฝนในทุกขั้นตอน

ทั้งสามหลักสูตรจะกล่าวถึงแง่มุมต่าง ๆ ของอังกฤษสมัยใหม่ ตลอดจนมองย้อนกลับไปที่ต้นกำเนิดแห่งวัฒนธรรมอังกฤษในงานของวิลเลียม เชกส์เปียร์ และในกฎบัตรใหญ่ หรือ “แมกนา คาร์ตา” (Magna Carta) ซึ่งเป็นรากฐานของระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม่ของเรา

ในสามหลักสูตรนี้ คุณจะได้ยินภาษาอังกฤษแท้ ๆ จากการสัมภาษณ์ผู้คนทั่วสหราชอาณาจักร และจะทำกิจกรรมทางภาษาตามภาษาอังกฤษที่คุณได้ยิน รวมทั้งจะได้แชร์ความคิด ประสบการณ์ ตลอดจนความคิดเห็นของคุณในทุกขั้นตอน

ระดับ: เบื้องต้น

ระยะเวลา: 13 สัปดาห์/39 ชั่วโมง

คอร์ส: ภาษาและวัฒนธรรม เชกส์เปียร์ และแมกนา คาร์ตา

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม: โปรดเข้าไปที่ FutureLearn เพื่ออ่านข้อมูลเกี่ยวกับคอร์ส Exploring English เพิ่มเติม ภาษาและวัฒนธรรม

วิธีการวางแผนและสอนบทเรียนภาษาอังกฤษที่ดี

สามหลักสูตรใน ExpertTrack จะช่วยให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษปรับปรุงการวางแผนและการเตรียมบทเรียน รวมทั้งได้กำหนดการพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

กรอบแนวคิด CPD ของบริติช เคานซิลมีการระบุแนวปฏิบัติทางวิชาชีพ 12 ประการที่อธิบายถึงสิ่งที่ครูผู้สอนควรทำและช่วยคุณวางแผนการพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพของคุณเอง ทั้งสามหลักสูตรจะกล่าวถึงแนวปฏิบัติทั้ง 12 ประการ ไม่ว่าจะเป็นการมีความรู้ในเรื่องนั้น ๆ หรือทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและแนวคิดดี ๆ มากมายเพื่อนำไปใช้ในการสอนของคุณเอง

ระดับ: เบื้องต้น

ระยะเวลา: 12 สัปดาห์/36 ชั่วโมง

คอร์ส: เนื้อหาและการสอน การเรียนรู้และผู้เรียน ห้องเรียนและโลก

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม: โปรดเข้าไปที่ FutureLearn เพื่ออ่านข้อมูลเกี่ยวกับ “วิธีการวางแผนและสอนบทเรียนภาษาอังกฤษที่ดี” เพิ่มเติม

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กช่วงปฐมวัย

ExpertTrack จะช่วยให้ครูและผู้ปกครองของเด็กเล็กพบวิธีที่เด็ก ๆ เรียนรู้ภาษา รวมทั้งสิ่งที่คุณทำได้เพื่อช่วยให้เด็ก ๆ ได้รับประโยชน์สูงสุดจากประสบการณ์การเรียนรู้ภาษา

คุณจะได้เห็นพัฒนาการของเด็กช่วงปฐมวัยและสังเกตวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็ก ๆ รวมทั้งได้ทราบว่า การเล่นช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ๆ ได้อย่างไร

ระดับ: เบื้องต้น

ระยะเวลา: 6 สัปดาห์/12 ชั่วโมง

คอร์ส: การเรียนรู้ภาษาผ่านการเล่น บริบทและการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมีความสุขของเด็ก ๆ

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม: โปรดเข้าไปที่ FutureLearn เพื่ออ่านข้อมูลเกี่ยวกับ “ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กช่วงปฐมวัย” เพิ่มเติม

คอร์สฟรีบน FutureLearn

เช่นเดียวกับหลักสูตร ExpertTracks ทางบริติช เคานซิลมีหลักสูตรฟรีมากมายสำหรับครูและผู้เรียนใน FutureLearn หลักสูตรเหล่านี้รวมภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงานและการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กในแบบออนไลน์

โปรดดูรายละเอียดของหลักสูตร FutureLearn ทั้งหมดของเราในหน้าพันธมิตร FutureLearn