ดาวน์โหลดด้วยแอนดรอยด์  ดาวน์โหลดด้วย iOS

วิธีง่ายๆ เพื่อทดสอบทักษะของคุณ

เข้าร่วมกับผู้คนนับล้านทั่วโลกและทำการทดสอบภาษาอังกฤษของ EnglishScore เพื่อวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษของคุณและทำให้คุณได้คะแนนดีขึ้นในเวลาเพียง 40 นาที คุณสามารถวัดระดับของคุณ แบ่งปันผลให้เพื่อนๆ ดู หรือซื้อใบประกาศนียบัตรรับรองได้

ทำไมต้องทำการทดสอบ EnglishScore

EnglishScore เป็นการทดสอบที่รวดเร็วและแม่นยำเพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษของคุณ การทดสอบจะประเมินความสามารถของคุณในด้านไวยากรณ์ คำศัพท์ การอ่าน และการฟัง และสามารถนำไปใช้เพื่อการพัฒนาตนเองเพื่อพิสูจน์ระดับทักษะของคุณแก่นายจ้าง หรือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบ เช่น IELTS

 

EnglishScore ทำงานอย่างไร

  • ดาวน์โหลดแอป - คุณต้องมีโทรศัพท์ Android ที่มีกล้องและไมโครโฟนที่ใช้งานได้

  • ทำการทดสอบฟรีภายในเวลาไม่เกิน 40 นาที

  • รับคะแนนของคุณทันที 

เกี่ยวกับการทดสอบ EnglishScore

การทดสอบให้คะแนนเป็นร้อยละ สำหรับทักษะแต่ละด้านรวมสี่ทักษะ ซึ่งจะประเมินระดับของคุณระหว่างขั้น A2 (Elementary) และ C1 (Advanced) โดยอ้างอิงจาก CEFR (Common European Framework of Reference for Languages)

 

หลังจากคุณทำการทดสอบเสร็จแล้ว คุณสามารถ:

  • เข้าถึงผลการทดสอบของคุณในโปรแกรมเรียกดูเชิงโต้ตอบ

  • ซื้อใบประกาศนียบัตรรับรองเพื่อแบ่งปันผลความสำเร็จของคุณ

  • อัปโหลดใบประกาศนียบัตรรับรองเของคุณไปที่ LinkedIn หรือแบ่งปันสำเนาให้นายจ้างของคุณดู

  • ตรวจสอบความคืบหน้าของคุณระหว่างการเตรียมสอบ

  • สำรวจดูหลักสูตรเพิ่มเติมโดยอาศัยคำแนะนำเพื่อการเรียนรู้ส่วนบุคคล

รับผลการทดสอบของคุณ

คุณจะได้รับโอกาสในการซื้อใบประกาศนียบัตรรับรองเพื่อพิสูจน์ระดับทักษะของคุณแก่นายจ้างได้

จากผลการทดสอบ EnglishScore ของคุณ เราขอแนะนำหลักสูตรของ British Council เพื่อให้คุณสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณเพิ่มเติมได้