คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่

British Council Corporate English Solutions e-book: 'The 2024 Learning and Development Roadmap: Key L&D trends for success'

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ให้ความสนใจ e-book ของ Corporate English Solutions