รอยัล พารากอน ฮอลล์, ชั้น 5, สยามพารากอน (BTS สยาม)

ตารางการสัมมนา

วันเสาร์ 30 มกราคม 2559
เวทีกลาง ฮอลล์ 1, รอยัล พารากอน ฮอลล์, ชั้น 5, สยาม พารากอน
เวลา หัวข้อ
11.00-11.45 สัมมนา IELTS – ทักษะการอ่าน
คลิกเพื่อลงทะเบียน: https://www.surveymonkey.com/r/QGQZK25
12.00-12.45

Applying for a UK visa

สัมมนาพิเศษโดยเจ้าหน้าที่จาก UK Visas and Immigration ที่จะให้ความรู้และตอบทุกคำถามเกี่ยวกับการขอวีซ่าเพื่อเรียนต่อ

13.00-13.45

Business Masters Courses in the UK – Which is right for you?

เรียนปริญญาโทเกี่ยวกับ Business ในอังกฤษ – ควรเลือกสาขาไหนที่จะตอบโจทย์ตัวเรา

14.00-14.45

Study in Scotland

ระบบการศึกษาและสถาบันการศึกษาในสก็อตแลนด์ จุดเด่นของระบบการเรียนการสอน ชีวิตนักเรียนและความเป็นอยู่ในสก็อตแลนด์ รวมถึงการจัดลำดับมหาวิทยาลัยในสก็อตแลนด์.

15.00-15.45

Master degree in Marketing and how to select a suitable course

เลือกเรียนปริญญาโททางด้านการตลาดอย่างไรให้เหมาะสมกับตัวเอง

16.00-16.45

IELTS Workshop – Speaking Skill

สัมมนา IELTS – ทักษะการพูด

17.00-17.45

New Developments in Global Marketing

แนะแนวการเลือกหลักสูตรการตลาดตอบโจทย์กระแสโลกและการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ

   
วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559
ห้องสัมมนา 5-6 ฮอลล์ 2,  รอยัล พารากอน ฮอลล์, ชั้น 5, สยาม พารากอน
เวลา หัวข้อ
11.00-11.45

Business study in the UK and how to make a good application
คลิกเพื่อลงทะเบียน: https://www.surveymonkey.com/r/ZX8JTGW

 

สัมมนาหลักสูตร Business ในสหราชอาณาจักรพร้อมคำแนะนำในการเขียนใบสมัครให้โดดเด่น

 

12.00-12.45

Art and Design in the UK

หลักสูตร Art and Design ในสหราชอาณาจักรแตกต่างจากที่อื่นอย่างไร พบคำตอบได้ในสัมมนาพิเศษโดยอาจารย์บินตรงจากสหราชอาณาจักรเพื่อให้คำแนะนำในการเลือกสาขาวิชา การเตรียม Portfolio และการสมัครเรียน

13.00-13.45

How to prepare for UCAS application

คำแนะนำพร้อมเทคนิคการเตรียมตัวเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นระดับปริญญาตรีผ่านระบบ UCAS

14.00-14.45

Study MSc in Business and Finance in the UK

การเรียนปริญญาโทสาขาธุรกิจและการเงินในสหราชอาณาจักร 

15.00-15.45

How to get into Top 30 Universities through Pathway Programmes

แนะนำการเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำผ่านหลักสูตร Pathway

16.00-16.45

Post Graduate Management Studies in the UK: From Journey to Job

เส้นทางการเดินทางของนักศึกษาปริญญาโทสาขาการจัดการธุรกิจที่สหราชอาณาจักรเป็นเช่นไร? ตั้งแต่เริ่มเรียนจนถึงการสมัครงาน 

17.00-17.45

Logistics

 

   
วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559
เวทีกลาง ฮอลล์ 1,  รอยัล พารากอน ฮอลล์, ชั้น 5, สยาม พารากอน
เวลา หัวข้อ
11.00-11.45

IELTS Workshop - Listening Skill
คลิกเพื่อลงทะเบียน: https://www.surveymonkey.com/r/SB6FY29

สัมมนา IELTS - ทักษะการฟัง 

12.00-12.45

Chevening and Scholarships for Thai and international students

สัมมนาทุน Chevening และเปิดตัวทุนการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักรกว่า 500 ทุน ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอกในหลากหลายสาขาวิชา

13.00-13.45

How to write an effective personal statement

คำแนะนำพร้อมเทคนิคการเขียนเรียงความสมัครเรียนต่อสำหรับผู้สนใจศึกษาต่อทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 

14.00-14.45

Choosing your Master's Degree program 

แนะนำประเภทของหลักสูตรในระดับปริญญาโทในสหราชอาณาจักร

15.00-15.45

Postgraduate Management course in the UK and how to make a good application

การเขียนใบสมัครปริญญาโทอย่างไรให้มีคุณภาพและได้รับการคัดเลือกสำหรับคณะบริหารธุรกิจ

16.00-16.45

IELTS Workshop - Writing Skill

สัมมนา IELTS - ทักษะการเขียน

17.00-17.45

UK MBA – Globally Relevant Qualification 

แนะนำหลักสูตรยอดนิยมอันดับ 1 ที่จะต่อยอดเส้นทางชีวิต และตอบคำถามทักษะสำคัญอะไรบ้างที่บริษัทชั้นนำมองหาในตัวผู้นำที่จะสร้างการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยื่น และวัฒนธรรมแห่งผู้ประกอบการในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 

   
วันอาทิตย์ 31 มกราคม 2559
ห้องสัมมนา 5-6 ฮอลล์ 2,  รอยัล พารากอน ฮอลล์, ชั้น 5, สยาม พารากอน
เวลา หัวข้อ
11.00-11.45

The World of Creative Arts in the UK
คลิกเพื่อลงทะเบียน: https://www.surveymonkey.com/r/ZS5WJZL

เจาะลึกหลักสูตร Arts and Design ซึ่งสามารถเริ่มเรียนรู้ได้ตั้งแต่เด็ก และหลักสูตร Arts ที่มีหลายรูปแบบสำหรับนักเรียน A Level  

12.00-12.45

Law Masters in the UK – the Route to Success

การเป็นนักศึกษาปริญญาโทด้านกฎหมายที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องทำอย่างไร และต้องผ่านอะไรบ้าง ตั้งแต่เริ่มต้นสมัครไปจนถึงการทำวิทยานิพนธ์

13.00-13.45

What is Actuarial Science?

ถ้าคุณเป็นคนเก่งทางด้านคณิตศาสตร์ และอยากจะทำงานทางด้านการเงิน การลงทุน เจ้าหน้าที่ประเมินความเสี่ยง สัมมนานี้เป็นสัมมนาที่จะตอบโจทย์คุณแน่นอน 

14.00-14.45

Programmes of Study for Oil & Gas/Energy Industry

แนะนำหลักสูตรอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรและเส้นทางอาชีพสายอุตสาหกรรมพลังงาน รวมถึงสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

15.00-15.45

Studying A-Levels of Foundation in the UK?

ความแตกต่างระหว่าง A Levels และหลักสูตร Foundation คืออะไร? การสร้างตัวเลือกที่ถูกต้องสำหรับนักเรียนไทย

16.00-16.45

Studying a Master’s Degree in Business in the UK – Lessons from the Classroom

ชีวิตของนักศึกษาปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจในสหราชอาณาจักรเป็นอย่างไร ความท้าทายของการเรียน และอื่นๆ รับฟังจากมุมมองของอาจารย์ผู้สอนที่มาจากคณะบริหารโดยตรง

17.00-17.45

Art and design study in the UK

หลักสูตร Art and Design ในสหราชอาณาจักรแตกต่างจากที่อื่นอย่างไร พบคำตอบได้ในสัมมนาพิเศษเพื่อให้คำแนะนำในการเลือกสาขาวิชา การเตรียม Portfolio และการสมัครเรียน

 

*สัมมนาหลังเที่ยงตรงสามารถเข้าฟังได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 657 5678 

อีเมล์: educationuk@britishcouncil.or.th