Edinburgh Napier University

เมือง: Edinburgh  

ภูมิภาค: สกอตแลนด์ 

www.napier.ac.uk

มหาวิทยาลัย Edinburgh Napier เป็นสถาบันสมัยใหม่ มีความเชี่ยวชาญ และสร้างสรรค์ ปัจจุบันมีนักศึกษาราว 18,000 คน ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศสก็อตแลนด์ และมีนักศึกษาต่างชาติกว่า 5,000 คน จาก 100 กว่าประเทศทั่วโลกอีกด้วย เรามุ่งมั่นที่จะทำให้แน่ใจว่าความรู้ด้านวิชาการของสถาบันตอบโจทย์ผู้เรียน นายจ้าง และเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นให้องค์ความรู้ และงานวิจัยของสถาบันสามารถช่วยให้บัณฑิตได้งานทำ พร้อมทั้งสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในสก็อตแลนด์และประเทศอื่นๆ อีกด้วย