ด้วยพลัง ความเชี่ยวชาญ และความหลงใหลในการสอนภาษาอังกฤษ เป้าหมายของเราคือการช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จในชุมชนระดับโลก โรงเรียนแห่งแรกของเราตั้งขึ้นที่มอลตาใน พ.ศ. 2534 และได้กลายเป็นหนึ่งในโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษชั้นนำของประเทศ ปัจจุบันเราดำเนินงานในหกประเทศในสามทวีป ในบางจุดหมายปลายทางที่ผู้คนพูดภาษาอังกฤษอีกทั้งยังสวยงามและมีวัฒนธรรมอันหลากหลายที่สุดในโลก

ขณะนี้เราช่วยให้นักเรียนมากกว่า 40,000 คนจากกว่า 140 ประเทศต่อปีได้ทำความฝันในการพูดภาษาอังกฤษของเขาให้เป็นจริง และเราพยายามอย่างหนักเพื่อให้แน่ใจว่าประสบการณ์ของ EC จะเป็นส่วนตัวและเป็นมิตรตลอดเวลา

เราเปิดสอนหลักสูตรพลวัตหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่หลักสูตรสำหรับเยาวชนและหลักสูตรทางวิชาการระยะหนึ่งภาคการศึกษาหรือหนึ่งปี จนถึงหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป การเตรียมสอบ และหลักสูตร Pathway เข้ามหาวิทยาลัย EC รองรับนักเรียนในทุกขั้นของเส้นทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของพวกเขา มีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางการศึกษาและ Pathway เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเพื่อช่วยลดช่องว่างในการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา