การเรียนระดับSixth Form ที่ d'Overbroeck's: นักเรียนระดับSixth Form ในแต่ละปีเป็นนักเรียนของเราในปีที่ 11 และนักเรียนใหม่อีก 130 คนจากโรงเรียนอื่น ๆ นักเรียนส่วนใหญ่มาจากสหราชอาณาจักร แต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่มาจากประเทศอื่น ๆ อีกกว่า 30 เชื้อชาติ ทางโรงเรียนมีวิชาระดับ A level ให้เลือกหลากหลายจำนวน 35 วิชา รวมทั้งการสอนเสริมเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย Oxford หรือ Cambridge รวมถึงเพื่อศึกษาต่อทางด้านแพทย์ศาสตร์ และด้านกฎหมาย เป็นต้น การเรียนการสอนเป็นแบบโต้ตอบและสร้างแรงกระตุ้นในชั้นเรียนขนาดเล็ก ทำให้นักเรียนมีความมั่นใจในการแสดงออกอย่างมีประสิทธิภาพ ในการสอบถาม และการอภิปราย การเรียน Sixth Form เป็นการเตรียมความพร้อมที่ยอดเยี่ยมสำหรับการก้าวจากโรงเรียนสู่รั้วมหาวิทยาลัย การดูแลอภิบาลของเราได้รับการยกย่องอย่างสม่ำเสมอจากนักเรียนและผู้ปกครอง นอกจากนี้ d'Overbroeck's ยังโดดเด่นด้านการสนับสนุน กระตุ้น และให้กำลังใจนักเรียนอย่างมาก เป็นสถานที่ที่ผู้คนแต่ละคนจะเติบโตขึ้นอย่างมาก

การเรียกชื่อแรกแทนการเรียกนามสกุลกันนั้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าโรงเรียนส่งเสริมการทำงานร่วมกันซึ่งเกิดจากความเคารพซึ่งกันและกันในระดับสูง นักเรียนแต่ละคนมีผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาที่พบกับพวกเขาเป็นรายบุคคลเพื่อหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าต่างๆ  กีฬาและกิจกรรมต่าง ๆ มากมายดำเนินไปทั่วทั้งโรงเรียนที่มีแผนกศิลปะ ละคร และดนตรีที่แข็งแกร่ง โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางศิลปการแสดงใหม่ในอาคาร Sixth Form แห่งใหม่

ข้อมูลทางวิชาการ: โรงเรียนประสบความสำเร็จในการส่งนักเรียนเป็นจำนวนมากเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักร (และสหรัฐอเมริกา) รวมทั้งโรงเรียนดนตรี ละคร และศิลปะ  54% ของนักเรียน A Level สอบได้เกรด A * / A

• นักเรียนมากกว่า 1 ใน 5 ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เกรด A *

• นักเรียนมากกว่าครึ่งหนึ่งที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เกรด A * / A

• มากกว่าหนึ่งในสามของนักเรียนได้เกรด A อย่างน้อย 3 ตัวในวิชาของพวกเขา

มหาวิทยาลัยที่นักเรียนเข้าศึกษาต่อ: University College London, Kings College London, Imperial College London, University of Oxford

โรงเรียนนานาชาติที่ d'Overbroeck’s: หลักสูตรที่เปิดสอนได้แก่ IGCSE หนึ่งปี IGCSE สองปี และหลักสูตรเรียนในต่างประเทศ ทุกหลักสูตรสอนในชั้นเรียนขนาดเล็ก นักเรียนทั้งหมดเป็นนักเรียนต่างชาติจากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก นักเรียนได้รับประสบการณ์การอยู่บ้านหลังที่สอง  และโรงเรียนแบบบริติช ที่ให้พวกเขาได้เข้าร่วม “บ้าน” ของโรงเรียนและได้รับประสบการณ์บทบาทความรับผิดชอบต่าง ๆ ภายในโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาจิตวิญญาณของทีมและเพิ่มความมั่นใจของพวกเขา ครูและนักเรียนเรียกกันด้วยชื่อต้น ถือเป็นสิ่งสำคัญที่นำไปสู่ความเคารพซึ่งกันและกันในระดับสูง นักเรียนแต่ละคนมีครูคอยชี้นำและพบกับแต่ละคนเพื่อหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าต่าง ๆ  กีฬาและกิจกรรมต่าง ๆ มากมายดำเนินไปทั่วทั้งโรงเรียนที่มีแผนกศิลปะ ละคร และดนตรีที่แข็งแกร่ง นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ การแสดงออก และการทำงานเป็นทีม