Cranfield University

เมือง: Cranfield 

ภูมิภาค: ตอนใต้ของอังกฤษ 

www.cranfield.ac.uk

มหาวิทยาลัย Cranfield เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนระดับปริญญาโทและสูงกว่า ที่นี่เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลกที่มีส่วนสร้างนวัตกรรมระดับสากล เรามีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมอวกาศ เกษตรกรรมและอาหาร กลาโหมและความมั่นคง เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม ความเป็นผู้นำและการบริหารการผลิต และระบบคมนาคม เราได้เปลี่ยนแปลงความคิด การทำงานและการเรียนรู้ของสังคม Cranfield ได้บุกเบิกการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่จะส่งเสริมอาชีพสาขาต่างๆ ให้กับผู้เรียนและภาคธุรกิจ มหาวิทยาลัยของเราเป็นผู้ให้บริการการศึกษาระดับปริญญาโทและสูงกว่าที่ใหญ่ที่สุดในสหราช อาณาจักรด้านวิศวกรรมที่ผนวก MBA ที่เป็นเอกลักษณ์ และเปิดสอนหลักสูตรผู้บริหารและการพัฒนาด้านอาชีพโปรแกรม ด้วยเหตุนี้ การศึกษาของ Cranfield จึงมีชื่อเสียงในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและรัฐบาล