City, University of London

เมือง: London 

ภูมิภาค: ลอนดอน

www.city.ac.uk 

มหาวิทยาลัย City เป็นสถาบันที่มีความแตกต่าง มีการเรียนการสอนที่เน้นทักษะเพื่อการทำงาน ซึ่งเน้นในสาขาวิชาธุรกิจ และสาขาอาชีพ 

ความยอดเยี่ยมด้านวิชาการ: เจ้าหน้าที่และนักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำงานวิจัยนำร่อง ทั้งนี้ งานวิจัยของมหาวิทยาลัยใน 15 สาขาวิชา ยังถูกจัดลำดับโดยผู้เชี่ยวชาญให้เป็นหนึ่งในงานวิจัยที่ดีที่สุดในโลกโดย Research Excellence Framework (REF) อีกด้วย 

ความยอดเยี่ยมเรื่องความสามารถในการได้งานทำ: มหาวิทยาลัย City เป็นพันธมิตรกับธุรกิจ และผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพต่างๆ มากมาย หลักสูตรส่วนมากของมหาวิทยาลัยจะได้รับการรับรองโดยองค์กรหรือหน่วยงานอาชีพ เพื่อจะทำให้แน่ใจว่าวิชาที่สอนนั้นมีความทันสัมย ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถช่วยเพิ่มทักษะและความได้เปรียบในการจ้างงานของนักศึกษา

สถานที่ตั้งใจกลางกรุงลอนดอน: มหาวิทยาลัย City ตั้งอยู่ใจกลางมหาวิทยาลัยลอนดอน ซึ่งใกล้กับศูนย์กลางด้านการเงิน กฏหมาย มีเดีย และสถาบันทางการแพทย์หลักๆ ของเมือง นอกจากนี้ ยังใกล้สถานที่ที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมและศิลปะ ที่จะเติมเต็มความต้องการด้านอาชีพ และจิตใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 

ศูนย์บริการนักศึกษาอันยอดเยี่ยม: ศูนย์บริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเราได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในด้านการให้ความช่วยเหลือและแนะนำ นอกจากนี้ยังมีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรในด้านต่างๆ มากมาย ตั้งแต่ให้คำปรึกษาเรื่องการเงิน ที่พัก ความเป็นอยู่ที่ดีขณะศึกษา และการให้ความช่วยเหลือเรื่องการเรียนอีกด้วย ทุนการศึกษาและเงินสนับสนุน: มีทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือมากมายให้กับนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ในทุกระดับการเรียน   

มีความเป็นนานาชาติ: เรามีนักศึกษาต่างชาติจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก กว่า 150 ประเทศ ที่ช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนที่มีชีวิตชีวา และมีความเป็นเมืองใหญ่ เรามีแนวคิดแบบนานาชาติ และมุ่งมั่นที่จะดึงดูดนักศึกษาที่มีพรสวรรค์จากทั่วโลกเพื่อมาศึกษาต่อโดยไม่ให้ความสำคัญกับพื้นเพทางสังคมหรือเชื้อชาติที่แตกต่าง  

มีทางเลือกในการเรียนมากมาย: ที่มหาวิทยาลัย City เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และระดับการทำงานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ อาทิ ธุรกิจและการเงิน มีเดียและการสื่อสาร เป็นต้น