เทคนิคการเลือกโรงเรียนที่ ‘ใช่’ ในสหราชอาณาจักร

เทคนิคการเลือกโรงเรียนให้เหมาะกับบุตรหลานของท่าน เรียนรู้ระบบการศึกษาในสหราชอาณาจักร การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี ขั้นตอนการสมัครเรียน และคำแนะนำทีดี ๆ จากผู้เชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักร

วิทยากร

เดวิด วิลเลียม 
เดวิด วิลเลียม เข้าทำงานที่ Tettenhall College ในเดือนมกราคม ปี ค.ศ. 2013 ก่อนหน้านี้เขาดำรงตำแหน่ง Senior Vice Head ที่ Wellingborough College เมือง Northamptonshire ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 เขาเคยเป็นอาจารย์สอนภาษาฝรั่งเศสและภาษาสเปนและเป็นหัวหน้า Modern Foreign Languages และผู้อำนวยการโรงเรียน Sixth Form ที่ Reading Blue Coat School เขาสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ทางด้าน Languages, Economics and Politics จากมหาวิทยาลัย Kingston และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้าน Managing School Improvement จากมหาวิทยาลัย Reading เขามีประสบการณ์มากมายในฐานะผู้นำด้านการศึกษาและการดูแลเอาใจใส่นักเรียน