Chase Grammar School

เมือง: Cannock, Staffordshire

ภูมิภาค: ตอนเหนือของอังกฤษ

www.chasegrammar.com

Chase Grammar School เป็นโรงเรียนประจำ และไป-กลับที่ทันสมัย พร้อมแผนกเนอสเซอรีในวิทยาเขต เราดูแลนักเรียนทุกช่วงวัยตั้งแต่ทารกไปจนถึง A Level ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1979 โรงเรียนได้จัดการศึกษาคุณภาพสูงที่เป็นอิสระในราคาที่ย่อมเยาให้กับครอบครัวใน Cannock และที่อื่นๆ ชั้นเรียนของเรามีขนาดเล็ก ทำให้ครูสามารถสอนและนักเรียนได้เรียนอย่างเต็มที่ สิ่งนี้ทำให้เราประสบความสำเร็จทางด้านวิชาการ มีผลการสอบที่ยอดเยี่ยมในระดับประเทศซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจของเรา

ถึงแม้ว่าโรงเรียนมีความศรัทธาในแนวทางคริสเตียน แต่เราก็เปิดรับนักเรียนจากทุกศาสนา ศูนย์การศึกษานานาชาติของเราทำให้เรามีบรรยากาศชุมชนเมืองที่น่าตื่นเต้น ซึ่งมีความสำคัญต่อการเติบโตของชุมชนนานาชาติของเรา หลักการรับนักเรียนของเราคือนักเรียนจะต้องมีความสามารถที่จะเติบโตในโรงเรียนและเป็นสมาชิกชุมชนที่ดีของสังคม การสอบเข้าของเรามีเพียงเพื่อพิจารณาการมอบทุนการศึกษา โดยปกติแล้ว เราจะให้นักเรียนใช้เวลาอยู่ที่โรงเรียน 1 วัน เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง และ โรงเรียนสามารถตัดสินใจรับเข้าเรียนได้ เรามีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาหลาย ๆ ด้านให้ได้มากที่สุด เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศและเตรียมความพร้อมพวกเขาสำหรับบทบาทอื่น ๆ นอกเหนือจากการเรียน

Chase Grammar School เปิดรับนักศึกษาต่างชาติ เรามีศูนย์การศึกษานานาชาติทั้งแบบเฉพาะและรวมในโรงเรียนหลัก นักเรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษดีพร้อมอาจเข้าเรียนในโรงเรียนหลักได้โดยตรง