เมือง : Oxford

ช่วงอายุของนักเรียน : 12 ปีขึ้นไป

จุดเด่นของโปรแกรม 

  1. CES Oxford สถาบัน Star of Europe ตั้งอยู่ในเมืองมหาวิทยาลัยระดับโลก University of Oxford
  2. เน้นเรียนภาษาอังกฤษแบบสร้างสรรค์ มีกิจกรรมนำความสนุกและทัศนศึกษาเต็มที่ ให้เด็กมี Inspiration เก่งเรียนรู้ รักการใช้ภาษาอังกฤษและมีความสุข

ติดต่อสมาชิก TIECA

บริษัท International Education Promotions บริษัทในเครือหนุ่มสาวทัวร์

133/14 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

หมายเลขโทรศัพท์ 02 640 1410-1 / 095 502 1892

อีเมล์ info@studyinter.com

เว็บไซต์ www.studyinter.com

             www.facebook.com/iloveIEP

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวเลขที่ 11/06679