เมือง : Cardiff, Wales

ช่วงอายุ : 12 ปีขึ้นไป

  1. Celtic English Academy เป็นโรงเรียนสอนภาษาเอกชนชั้นนํา ตั้งอยู่เมือง Cardiff เมืองหลวงของ Wales ห่างจากลอนดอน 2 ชั่วโมง มีสนามฟุตบอลใช้ในการแข่งขันนัดสําคัญ ๆ คือ Millennium Stadium
  2. Cardiff เปิดสอนภาษาอังกฤษทุกระดับ เพื่อเรียนต่อ ทํางาน IELTS
  3.  รับนักเรียนจากทั่วโลก จัด Summer Course ร่วมกับโรงเรียนมัธยม

ติดต่อสมาชิก TIECA

สถาบันแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ PASA

29/19-21 อาคารเพ็ญวุฒิ ชั้น 2 ถนนพิบูลสงคราม อําเภอเมือง นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 081 449 2235, 096 808 8881

อีเมล pasa@pasa.co.th

เว็บไซต์ www.pasa.co.th

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวเลขที่ 11/08927