Cardiff University

เมือง: Cardiff

ภูมิภาค: เวลส์

www.cardiff.ac.uk

มหาวิทยาลัย Cardiff เป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำด้านการเรียนการสอนและงานวิจัย โดยติด 1 ใน 5 ที่มีชื่อเสียงเรื่องงานวิจัยโดย UK Research Quality (REF, 2014) และเป็น 1 ใน 125 สถาบันยอดเยี่ยมระดับโลก (โดย QS World Rankings 2015/2016) 

ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1883 มีความเชี่ยวชาญเรื่องการผลิตงานวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ อย่างกว้างขวาง อาทิ มนุษยศาสตร์ ธรรมชาติ สุขภาพ ชีวิตและสังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี 

คุณภาพการเรียนการสอนวัดได้จากผลงานจากงานวิจัยระดับโลกของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมา อาทิ 

• งานวิจัย 2 รางวัลโนเบล

• 12 Fellows แห่ง Royal Society

• 11 Fellows แห่ง Royal Academy of Engineering 

• 5 Fellows แห่ง British Academy 

• 22 Fellows แห่ง the Academy of Medical Sciences 

• 32 Academicians of the Academy of Social Sciences 

• 5 Queen’s Anniversary Prizes   

95% ของบัณฑิต ได้งานทำหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นภายหลังจบการศึกษาเพียงไม่นาน (สำรวจโดย HESA Destination of Leavers in Higher Education survey 2013/14) 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้มีการลงทุนด้านสิ่งก่อสร้างในช่วงปีที่ผ่านมา ยกตัวอย่างเช่น การสร้างวิทยาเขตแห่งที่สามเพื่อเป็นวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีห้องสมุด16 แห่ง และห้องไอที 25 แห่ง และมีสัญญาณ Wi-Fi ที่นักศึกษาสามารถใช้ได้ทั่วบริเวณมหาวิยาลัย  

นักศึกษารวมถึงเจ้าหน้าที่ที่มหาวิทยาลัย Cardiff มาจากทั่วทุกมุมโลก พวกเขาถูกดึงดูดมาที่นี่ด้วยชื่อเสียงด้านความเป็นนานาชาติ และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมและความเป็นเลิศในทุกๆ ด้าน มหาวิทยาลัย Cardiff เป็นสมาชิกของ Russell Group ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยชั้นนำ 24 แห่งของประเทศสหราชอาณาจักร มีสัดส่วนของนักเรียนนานาชาติประมาณ 13 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2014/15 และได้รับการจัดอันดับให้เป็น “หนึ่งในสถาบันที่ดีที่สุดในประเทศสหราชอาณาจักร” 

ที่พักของนักศึกษาจะตั้งอยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยโดยอยู่ในระยะที่สามารถเดินมายังจุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้ เช่น ห้องสมุด อาคารเรียน และสมาคมนักศึกษา  ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้นักศึกษาได้ 

นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าเรียนปีแรก มหาวิทยาลัยจะจัดที่พักให้ผ่านขั้นตอนการสมัครเข้าเรียนตามระบบปกติ  ซึ่งที่พักส่วนใหญ่จะเป็นห้องพักเดี่ยว มีห้องน้ำในตัว และมีห้องครัวรวม นักเรียนจะได้ที่พักที่สะดวกสบาย และมีค่าใช้จ่ายไม่สูงเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งอื่นๆ (ประเมินโดยตารางค่าครองชีพโดยธนาคาร HSBC 3 – สิงหาคม 2014)  

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีระบบคอมพิวเตอร์ และซอฟท์แวร์หลากหลายให้นักศึกษาทุกคนได้ใช้ตามความเหมาะสมกับการเรียน และยังมีศูนย์บัณฑิตศึกษา ที่เป็นศูนย์รวมสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรีโดยเฉพาะอีกด้วย มหาวิทยาลัย Cardiff เป็นแหล่งรวมวิชาการและการเรียนรู้ผู้ใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในเวลส์ มีศูนย์การเรียนรู้ต่อเนื่องและการเรียนวิชาชีพ ที่เปิดสอนมากกว่า 100 หลักสูตรในวิทยาเขตต่างๆ ที่มีอยู่ทั่วภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเวลส์