Cardiff Metropolitan University

เมือง: Cardiff

ภูมิภาค: เวลส์

https://www.cardiffmet.ac.uk

Cardiff Metropolitan University เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ทันสมัยตั้งอยู่ในเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยสีสันและมีชีวิตชีวาของเมืองคาร์ดิฟ

 

Cardiff Met มีนักเรียน 12,200 คนจากกว่า 143 ประเทศทั่วโลกและเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่

 • บัญชีและการเงิน
 • การออกแบบงานศิลปะ
 • การจัดการธุรกิจ
 • การคำนวณ
 • ข้อมูลวิทยาศาสตร์
 • การตลาดดิจิทัล
 • เศรษฐศาสตร์
 • การศึกษา
 • การจัดการเหตุการณ์
 • แฟชั่น
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • การบริการจัดการและการท่องเที่ยว
 • การตลาด
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
 • จิตวิทยา
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • วิทยาศาสตร์การกีฬา
 • TESOL

 

ศูนย์สอนภาษาอังกฤษของ Cardiff Met (ELTC) เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบ Pre-Sessional ได้แก่

หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 11 สัปดาห์ (IELTS 4.5 ขึ้นไป)

หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 6 สัปดาห์ (IELTS 5.5 ขึ้นไป)

นักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยมีอัตราการจ้างงาน 95% ภายในหกเดือน (DLHE 2016) ศูนย์เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ ช่วยให้นักศึกษาได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายของนายจ้างกว่า 5000 แห่งและเรียนรู้วิธีการเปิดธุรกิจของตนเอง

 

ค่าเล่าเรียน

หลักสูตรปูพื้นฐานก่อนปริญญาตรี - 8,950 ปอนด์

ปริญญาตรี - 12,000 ปอนด์

ปริญญาโท - 13,000 ปอนด์

MBA - 13,500 ปอนด์

ทุนการศึกษา

Cardiff Met มีทุนการศึกษา 2,000 ปอนด์สำหรับนักศึกษาจากประเทศไทย

ที่พัก

คาร์ดิฟฟ์มีห้องโถงที่อยู่ในมหาวิทยาลัยพร้อมห้องพัก ราคาห้องพักเริ่มจากเพียงแค่ 448 ปอนด์ต่อเดือนรวมทั้งค่าสาธารณูปโภคและ WiFi ความเร็วสูง