Brookes Cambridge

Brookes Cambridge เป็นโรงเรียนเอกชน เปิดรับนักเรียนชายและหญิง อายุ 3 ปีขึ้นไป เป็นโรงเรียนประจำและไป-กลับ จะเปิดรับนักเรียนประจำ Year6-11 ตั้งแต่กันยายน 2018 Year 12 ตั้งแต่ปี 2019 และ Year 13 ในปี 2020

Brookes Cambridge ตั้งอยู่ในชนบทของประเทศอังกฤษ อยู่ห่างจากเมือง Cambridge ประมาณ 20 นาที และอยู่ห่างจาก London 1 ชั่วโมง

เรามอบสิ่งแวดล้อมที่เป็นเอกลักษณ์เหมือนบ้านผสานกับแนวทางการเรียนการสอนอันยอดเยี่ยม แบบมีนักเรียนเป็นศูนย์กลางซึ่งจะทำให้นักเรียนทุกคนมองเห็นศักยภาพของตัวเอง

ตลอดช่วงเวลาการเป็นนักเรียน นักเรียนของเราไม่เพียงแต่พัฒนาด้านวิชาการแต่ยังเติบโตเป็นประชากรของสังคมโลก มีวิสัยทัศน์ของโลกนานาชาติและกลายเป็นสมาชิกของสังคมที่มีความโดดเด่น

หอพักนักเรียนประจำที่ Brookes Cambridge อยู่ที่ Gryphon Lodge ที่พักสร้างใหม่ที่มีความพรั่งพร้อม แต่ละห้องนอนขนาดใหญ่สามารถรับนักเรียนได้ 2-4 คน และแต่ละห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกในตัว บรรยากาศแบบครอบครัวที่สะดวกสบายได้ช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย ผ่อนคลายและสมบูรณ์ที่นักเรียนสามารถเรียน มีสังคมและทำงานร่วมกันได้

Brookes ตั้งอยู่ในเขตชนบทที่ปลอดภัย มีสิ่งอำนวยสะดวกที่ยอดเยี่ยมเพื่อกิจกรรมกีฬา ศิลปะ งานฝีมือ และการศึกษาสิ่งแวดล้อม เรามีกิจกรรมนอกหลักสูตรทั้งช่วงพักกลางวัน หลังเลิกเรียน หลังมื้อค่ำ ช่วงค่ำ และในวันหยุด ทำให้แน่ใจว่านักเรียนของเรามีโอกาสมากมายในการทำอะไรใหม่ ๆ พัฒนาพรสวรรค์ที่มีและเปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจ