เมือง : Brighton

ช่วงอายุของนักเรียน : 10 ปีขึ้นไป

จุดเด่นของโปรแกรม

  1. สถาบันตั้งอยู่ใจกลางเมืองไบรตั้น เมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่ปลอดภัยสวยงามและทันสมัย ถูกขนานนามว่าขนานนามว่า “London by sea” 
  2. หลักสูตร Junior Vacation เรียนร่วมชั้นเรียนกับนักเรียนนานาชาติ เน้นพัฒนาทักษะ การฟัง พูด อ่านและเขียน
  3. กิจกรรมและทัศนศึกษาไปยัง 10 เมืองสำคัญของประเทศอังกฤษ
  4. ทริปพิเศษยุโรป 3 ประเทศ ล่องเรือชมกรุงปารีส ขึ้นหอไอเฟล เที่ยวสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ที่ฝรั่งเศส ชมกรุงบรัสเซลส์ชิมช็อคโกแล็ตที่เบลเยี่ยม เที่ยวกรุงอัมสเตอร์ดัม ชมสวนทิวลิปเคอเคนฮอฟที่เนเธอร์แลนด์

ติดต่อสมาชิก TIECA

บริษัท วิชั่น ยูเค เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด 503/22 อาคารเค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

หมายเลขโทรศัพท์ 02-642-6261-3 , 081-752-8740 , 089-774-4466

อีเมล์ phimphisut@gmail.com

เว็บไซต์ http://www.visionuk.net

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06679