ไบรอัน เดวิดสัน

เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย

ไบรอัน เดวิดสันเข้ามาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 ไบรอันมีประสบการณ์การบริหารงานในประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย โดยเริ่มจากกรุงปักกิ่ง (2531-2535) และล่าสุดได้ดำรงตำแหน่ง Consul General ประจำนครกวางโจและเซี่ยงไฮ้ในระหว่างปี 2549-2558 นอกจากนั้นไบรอันยังเคยดำรงตำแหน่งทางการทูตในประเทศอื่น ๆ อาทิ ลิทัวเนียและออสเตรเลีย ระหว่างที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในสหราชอาณาจักร เขาได้ทำงานให้กับ สำนักคณะรัฐมนตรีในฐานะนักวิเคราะห์ด้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศ และดำรงตำแหน่งรักษาการณ์ Deputy Chief Executive ให้กับ International Financial Services London ไบรอันสำเร็จการศึกษาด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Cambridge ไบรอันสามารถสื่อสารได้หลายภาษา ได้แก่ ภาษาจีน ฝรั่งเศส ภาษาลิทัวเนียได้เล็กน้อย และภาษาไทย

« กลับสู่หน้าหลัก