Bangor University

เมือง: Bangor 

ภูมิภาค: เวลส์

www.bangor.ac.uk

มหาวิทยาลัย Bangor ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1884 ทุ่มเทเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการมากว่า 130 ปี และเป็นหนึ่งในสถาบันที่เก่าแก่ที่สุด มีคุณวุฒิที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศสหราชอาณาจักร 

เป็นสถาบันที่อยู่ใน 2% ของสถาบันที่ดีมากที่สุดในประเทศ 

ติดอันดับมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยม 1 ใน 100 ของโลก – โดย Times Higher Education ปี 2015  

ติดอันดับมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยม 1 ใน 50 ของประเทศสหราชอาณาจักร – โดย Times University League Table ปี 2015  

ติดอันดับมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยม 1 ใน 10 ของประเทศสหราชอาณาจักร ด้านการเรียนการสอน – โดย Times University League Table ปี 2016 

ติดอันดับมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยม 1 ใน 10 ของประเทศสหราชอาณาจักร “ด้านความพึงพอใจของนักศึกษา” โดย NSS 2015 

มหาวิทยาลัย Bangor เป็นสถาบันขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีธรรมชาติสวยงาม ที่เห็นทัศนียภาพของเทือกเขาสโนว์โดเนียขนาบไปกับทะเล มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และมีค่าครองชีพไม่สูงสำหรับนักศึกษา โดยมีชมรมสำหรับนักศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายกว่า 100 ชมรม มีโอกาสมากมายสำหรับนักศึกษาที่สามารถมีส่วนร่วมได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา