ธนาคารกรุงเทพ เป็นหนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นผู้นำตลาดของกลุ่มธนาคารเพื่อธุรกิจ และมีฐานลูกค้าประเภทรายย่อยที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย