Astrum Colleges, London

เมือง: London

ภูมิภาค: ลอนดอน 

www.astrumeducation.com

Astrum Education เป็นโรงเรียนประจำเอกชน ตั้งอยู่ในมหานครลอนดอน เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี 1952 – เคนชิงตัน น้อทติ้งฮิล และเชลซี เปิดสอนหลักสูตร GCSEs A-Level และหลักสูตรปรับพื้นฐาน โดยนักเรียนมีผลการเรียนยอดเยี่ยม และสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักรได้  

เรามีวิชาระดับ A Level ให้เลือกเรียนมากกว่า 40 วิชา และจัดหลักสูตรการเตรียมความพร้อมเฉพาะทางให้กับนักเรียนที่ต้องการเรียนวิชาที่มีการแข่งขันสูง หรือต้องการเข้ามหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าของประเทศ 

มีชั้นเรียนขนาดเล็ก และสอนแบบเจาะลึก (จำนวนนักเรียนเฉลี่ยคือ 8 คน ต่อห้อง) มีการจัดสอบย่อยเพื่อประเมินความรู้ทุกอาทิตย์ พร้อมกับให้คำแนะนำที่นักเรียนสามารถนำไปปรับปรุงได้ และยังมีครูที่คอยติววิชาการให้นักเรียนตัวต่อตัวอย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนทุกคนสามารถประสบความสำเร็จทางวิชาการได้ 

นอกจากนี้โรงเรียนยังจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรมากมายให้แก่นักเรียน อาทิ การเล่นกีฬา กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม สังคม และจัดทัศนศึกษาตามหัวข้อวิชาที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากเราจะมีนักเรียนที่มาจากประเทศต่างๆ กว่า 39 ประเทศแล้ว โรงเรียนของเรายังจำเป็นที่จะต้องมีนักเรียนชาวอังกฤษไม่น้อยกว่า 75% เพื่อที่นักเรียนจากนานาชาติจะได้ซึมซับวัฒนธรรมการเรียนแบบดั้งเดิมของอังกฤษไปพร้อมๆ กัน 

เรามีหอพักนักเรียนแบบประจำ และมีมาตรฐานการดูลคุณภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนในระดับดีเยี่ยม เพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคนรู้สึกปลอดภัย มีความสะดวกสบาย และมีความสุข