คุณอาทร พร้อมพัฒนภัค

ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท สาขาการสร้างเจ้าของธุรกิจ (MME) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คุณอาทร พร้อมพัฒนภัค จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านธุรกิจและการบริหาร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท สาขาการสร้างเจ้าของธุรกิจ (MME) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

« กลับสู่หน้าหลัก