ประกาศปิดทางเข้าหลักของบริติช เคานซิล สาขาสยาม ตั้งแต่วันที่ 19-30 ธันวาคม 2559

เพื่อเพิ่มคุณภาพในการให้บริการและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับลูกค้าของเรา  บริติช เคานซิล สาขาสยาม สแควร์ จะปรับปรุงพื้นที่บริเวณทางเข้าหลัก โดยจะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 จนถึงวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559

ในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว ทางเข้าหลักบริเวณด้านหน้าจะถูกงดใช้ โดยท่านสามารถใช้ลิฟต์หรือบันไดหนีไฟขึ้นสู่ชั้น 2 ของอาคาร เพื่อใช้บริการบริติช เคานซิลได้ตามปกติ

ในช่วงเวลากลางวันเรายังเปิดให้บริการตามปกติ และการปรับปรุงก่อสร้างจะทำในช่วงเวลากลางคืนเท่านั้น ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงครั้งนี้น้อยที่สุด จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวก 

แผนที่ทางเข้าบริติช เคานซิล สาขาสยาม