เมือง Scarborough

ช่วงอายุ 12-18 ปี

จุดเด่นของโปรแกรม

  1. Anglolang ตั้งอยู่ในเมือง Scarborough ในแนวชายฝั่งทะเลNorth Yorkshire ที่สวยงาม
  2. เปิดสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ปี 1986 ในสถาปัตยกรรมเก่าแก่ซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอํานวยความสะดวกที่ทันสมัย รวมถึงโรงภาพยนตร์ส่วนตัวที่เปิดภาพยนตร์ให้นักเรียนดูอย่างสม่ําเสมอ
  3. โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็น Best English Language School ในปี 2015
  4. หลักสูตรของAnglolang ได้แก่ ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ภาษาอังกฤษธุรกิจ การฝึกอบรมครูช่วงวันหยุดฤดูร้อน หลักสูตรสำหรับครอบครัวอการเตรียมสอบ (IELTS, Cambridge, GMAT และ TOEFL)  
  5. ที่พักตั้งอยู่ในทำเลที่สามารถเดินไปโรงเรียนได้ นักเรียนของเราสามารถเลือกที่พักแบบโฮมสเตย์ที่พักแบบเกสต์เฮาส์ ที่พักแบบโรงแรมหรือแบบบริการตนเองพร้อมราคาให้เหมาะสมกับงบประมาณ

ติดต่อสมาชิก TIECA

สถาบันแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ PASA

29/19-21 อาคารเพ็ญวุฒิ ชั้น 2 ถนนพิบูลสงคราม อําเภอเมือง นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 081 449 2235, 096 808 8881

อีเมล pasa@pasa.co.th

เว็บไซต์ http://www.pasa.co.th

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวเลขที่ 11/08927