เมือง : Bournemouth

ช่วงอายุ : 9-17 ปี

จุดเด่นของโปรแกรม

  • Anglo-Continental School of English ก่อตั้งขึ้นในปี 1950 สถาบันได้รับการรับรองคุณภาพจาก British Council ดำเนินการสอนมานานกว่า 68 ปี
  • โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนไม่ไกลจากเมือง Bournemouth เมืองตากอากาศชายทะเลริมฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ ได้รับการกล่าวขานว่ามีชายหาดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษ สภาพแวดล้อมปลอดภัย ผู้คนเป็นมิตร โดยจากโรงเรียนสามารถเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองได้โดยใช้เวลาเพียง 15 นาที
  • สถาบันมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน กว้างขวาง อีกทั้งอาจารย์ยังมีประสบการณ์และได้รับประกาศนียบัตรด้านการสอนภาษาโดยตรง
  • นักเรียนเข้าร่วมโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษเสริมทักษะทั้ง 4 ด้านและทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนชาวต่างชาติจากทุกมุมโลก (Opened Group) เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พบเพื่อนใหม่ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนชาวต่างชาติ
  • โปรแกรมทัศนศึกษาตามเมืองสำคัญต่างๆในสหราชอาณาจักร อาทิเช่น Oxford, Harry Potter Studio Tour London, Bath, Portsmouth, London เป็นต้น
  • นักเรียนพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) นักเรียน 2 คน ต่อ 1 ครอบครัว โดยทางโรงเรียนและโฮสดูแลเรื่องมื้ออาหาร การซักเสื้อผ้า นักเรียนเดินทางโดยเดินไปโรงเรียนได้หรือโฮสแฟมิลี่รับส่งตลอดโปรแกรม

ราคา 

ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก (นักเรียน 2 คนต่อ 1 ครอบครัว) ค่าอาหาร 3 มื้อ ค่ารถรับส่งสนามบิน ค่าเดินทางระหว่างทัศนศึกษาตามโปรแกรมระบุ ค่าทัศนศึกษาและค่ากิจกรรมตามโปรแกรมระบุ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจร ค่าวีซ่าอังกฤษ

ติดต่อสมาชิก TIECA

บริษัท : บริษัท สุพรีม บิสซิเนส เซนเตอร์ จำกัด 1 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ชั้น 27 ห้อง 2722 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 02 610 3801-3 สายด่วน 086 987 9048, 089 202 1959, 089 926 5358

อีเมล์ : sbc.study@gmail.com

เว็บไซต์ : www.sbc-abroad.com

หมายเลขจดทะเบียน ททท : 11/06360