Pathways to a UK degree. Choosing the right university for you!

ประวัติวิทยากร 

Amy-Rose Cauley

Market Development Executive
NCUK

Amy-Rose Cauley ดำรงตำแหน่ง Market Development Executive สำหรับภาคพื้นเอเชีย ที่ NCUK เธอจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Manchester ในปี  2010 และหลังจากที่ได้ทำงานในประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเลียได้ระยะหนึ่งเธอก็ได้เข้ามาร่วมงานกับ NCUK ในตำแหน่ง placement officer และคอยช่วยเหลือนักเรียนจากประเทศต่าง ๆ ในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย  Amy-Rose มีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาแก่นักเรียน ด้วยการให้ข้อมูล และให้คำแนะนำในการกรอกใบสมัคร หลังจากที่เปลี่ยนมารับผิดชอบงานในส่วนของการพัฒนาการตลาด ปัจจุบัน Amy-Rose  มีหน้าที่ทำการฝึกอบรมให้กับศูนย์การสอนใหม่ ๆ ของ NCUK เพื่อช่วยให้สามารถให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์และมั่นใจได้ว่าพวกเขาจะตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม