กรุณากรอกข้อความด้านล่างให้ครบถ้วน:

ข้อมูลส่วนตัวที่ปรากฎในแบบฟอร์มนี้ ทางบริติช เคานซิล จะนำไปใช้เพื่อการอ้างอิง และติดต่อแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสอบถามเท่านั้น.

คุณมีสิทธิขอสำเนาข้อมูลส่วนตัวของคุณภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลแห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งเราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และคุณมีสิทธิที่จะขอแก้ไขข้อมูลของคุณหากพบว่าไม่ถูกต้อง หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริติช เคานซิล หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์แผนกรักษาข้อมูล