รองคณบดี (วิทยาลัยนานาชาติ) ประจำ School of Computing, Media and Arts ของมหาวิทยาลัย Teesside 

ดร. กอร์ดอน จบการศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์จากมหาวิทยาลัย Dundee และจบปริญญาเอกสาขา Computational Fluid Dynamics จากมหาวิทยาลัย Teesside ปัจจุบัน ดร. กอร์ดอน ทำงานร่วมกับบริษัทชั้นนำด้านการออกแบบและติดตั้งแหล่งผลิตพลังงาน (power station) โดยเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้น และใฝ่รู้มาตลอด  โดยเขาได้เรียนหลักสูตร MBA แบบพาร์ทไทม์เพื่อให้ได้แนวคิดและทักษะของการเรียนอุดมศึกษา  ปัจจุบัน ดร. กอร์ดอน เป็นอาจารย์สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระบบความปลอดภัยของข้อมูลและอาชญากรรมออนไลน์ (Information Security & Cybercrime) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสาร: สถาปัตยกรรมระบบ  (Computer and Mobile Technologies; Network Architecture)