ในช่วงวิกฤตเราได้เห็นกลุ่มคราฟท์รุ่นใหม่ที่รวมตัวกันพัฒนางานดีไซน์ใหม่ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากผ้าจากผ้าฝ้ายธรรมชาติหลากหลายแบบ เพื่อช่วยหล่อเลี้ยงรายได้ให้คนในชุมชนไปพร้อม ๆ กับมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบสังคม 

หากใครที่กำลังเริ่มมีไอเดียอยากทำธุรกิจเป็นของตนเอง และมองเห็นโอกาสลาง ๆ ในวิกฤตที่เราเผชิญและกำลังหาแรงบันดาลใจจากแบรนด์ไทยไม่ว่าจะเป็น ภูคราม หรือ Patapian เราขอแนะนำฟรีเว็บแอป “Digital Craft Toolkit” คู่มือออนไลน์สำหรับการออกแบบธุรกิจหัตถกรรม คู่มือนี้ไม่ใช่แค่ช่วยศิลปินหรือนักออกแบบเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงคนที่สนใจการทำวิสาหกิจชุมชน (Social Enterprise) ตั้งแต่ขั้นเบสิคไปจนถึงการวางแผนธุรกิจแบบเข้าใจง่าย ซึ่งเรารวมไฮไลท์เด่น ๆ ในคู่มือออนไลน์นี้มาให้ลองอ่านกัน

1.การมองภาพรวม (The bigger picture) – ในส่วนแรก ผู้ใช้จะได้เริ่มตั้งเป้าหมายผ่านการสำรวจตัวเองจาก 3 สิ่งที่เป็นกุญแจสำคัญไปสู่การประสบความสำเร็จทางธุรกิจ ประกอบด้วย สิ่งที่รัก สิ่งที่ทำได้ดี และสิ่งที่สร้างรายได้ ผ่านการตอบแบบสอบถาม เช่น ชอบทำงานแบบไหน สิ่งที่อยากทำ ทักษะที่มีอยู่ในตัว นอกจากนี้จะได้เริ่มวางแผนธุรกิจเบื้องต้นจากการวางปฏิทินการทำงานในระยะเวลา 1 ปี เพื่อประเมินค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน รวมถึงการวางแผนภาพความสัมพันธ์ เพื่อตรวจสอบความพร้อมด้านแรงงานคนในธุรกิจที่กำลังจะเริ่มต้นของคุณ

2.การวางแผนในรายละเอียด (Planning the details) – ส่วนที่สอง เป็นส่วนที่ผู้ใช้จะได้เริ่มทดลองพัฒนาสินค้าและบริการ โดยจะได้พบกับวีดีโอตัวอย่างวิธีการพัฒนาสินค้าจากศิลปินต้นแบบ จากนั้นจะเข้าสู่บทเรียนองค์ประกอบในการพัฒนาสินค้าและบริการ แรงบันดาลใจในการทำผลงาน และแนวทางเพื่อการพัฒนาธุรกิจ โดยการเรียนรู้ในหัวข้อดังกล่าว อยู่ในรูปแบบการนำเสนอที่เข้าใจง่ายผ่านสรุปเป็นบทเรียน วีดีโอ และโควทแรงบันดาลใจจากศิลปินชื่อดัง ตลอดจนเกม แบบทดสอบเพื่อมองภาพธุรกิจของเราได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

3.การขายและการตลาด (Selling & Marketing) – ในหัวข้อที่สามมีเนื้อหาหลักเป็นแบบทดสอบที่เน้นการสำรวจธุรกิจของตัวเองเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายจากตัวผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการมองหาจุดขาย เพื่อทำการขายและการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในเนื้อหาส่วนนี้ ผู้ใช้จะได้ทำความเข้าใจลูกค้า การเล่าเรื่อง ไปจนถึงวิธีขายสินค้า ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญในการสร้างธุรกิจ

4.การจัดการการเงิน (Managing Money) – ในคู่มือส่วนสุดท้ายผู้ใช้จะได้เรียนรู้เรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งในการทำธุรกิจคือ การคิดต้นทุนราคา และการจัดการกระแสเงินสด ผ่านบทเรียนการทำความเข้าใจต้นทุนเปรียบเทียบกับราคา เพื่อการกำหนดราคาที่เหมาะสมและทำกำไรให้กับธุรกิจ ตลอดจนได้ทดลองทำแบบทดสอบวางแผนค่าใช้จ่าย เพื่อมองภาพรวมของเงินที่ไหลเข้าออกในธุรกิจ

เมื่อทำแบบทดสอบในบทเรียนทั้ง 4 ขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว ในส่วนท้ายสุดของหน้าบันทึกความก้าวหน้า ผู้ใช้จะได้พบกับบทสรุปของแผนธุรกิจ และสิ่งที่ต้องทำ จากแบบทดสอบที่ได้ลงมือทำด้วยตัวเองในเว็บไซต์ ซึ่งบทสรุปดังกล่าวจะเป็นเสมือนเข็มทิศที่ไปใช้กำหนดทิศทาง เพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจได้อย่างตรงเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ 

สำหรับคู่มือธุรกิจหัตถกรรม (Digital Craft Toolkit) เปิดให้ช่างฝีมือ นักออกแบบ ผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนผู้ที่สนใจได้เข้าไปเล่นเพื่อต่อยอดไอเดียงานคราฟท์ สู่ธุรกิจสร้างรายได้ไปพร้อมๆกับพัฒนาชุมชน  

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง