เข้าเรียนในหลักสูตรของ British Council ซึ่งทีมงานล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญจะมาแชร์เคล็ดลับ คำแนะนำ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยให้คุณพิชิตข้อสอบ IELTS การเรียนการสอนมีความสะดวกและยืดหยุ่น

Date

Topic

24 Nov, 2023

Get IELTS ready with IELTS Ready Premium and other free preparation from British Council!

8 Dec, 2023 

British Council IELTS reveals more about IELTS on computer vs IELTS on paper!

15 Dec, 2023

Get IELTS ready with IELTS Ready Premium and other free preparation from British Council!