The University of Birmingham

Subject: Financial Engineering 

ผู้เข้ารอบ 11 คน ของ UK Alumni Awards ด้าน Social Impact

ศรัณย์ภัทร วัฒนศิริธรรม รณรงค์ให้สังคมมีความความตระหนักถึงความสำคัญของการมีที่จอดรถสำหรับผู้พิการในประเทศไทย เมื่อศรัณย์ภัทร เข้าเรียนที่ มหาวิทยาลัย Birmingham เธอประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์และต้องใช้รถเข็นอยู่หลายปีระหว่างที่ศึกษาอยู่ในสหราชอาณาจักร เธอพบว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ สำหรับคนที่ต้องใช้รถเข็น เธอสามารถเข้าไปใช้ศูนย์กีฬาของมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่ ทั้งการว่ายน้ำและเล่นโยคะ เธอได้เรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับผู้พิการของสหราชอาณาจักร สิ่งเหล่านี้กระตุ้นให้เธอมีแรงผลักดันในการช่วยพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการในประเทศไทย

ศรัณย์ภัทรเริ่มแคมเปญออนไลน์เพื่อกระตุ้นให้มีการสร้างที่จอดรถสำหรับผู้พิการที่สนามบินในกรุงเทพ ฯ โดยได้รับการสนับสนุนถึง 35,000 ลายเซ็น ตอนนี้เธอกำลังทำงานเป็นส่วนหนึ่งของAccessibility is Freedom groupเพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาที่คนพิการต้องเผชิญในประเทศไทยโดยขยายขอบเขตการเข้าถึงผู้สูงอายุ ผู้ป่วย หญิงมีครรภ์และเด็กเล็ก