University of Essex

LL.M International Human Rights Law

ผู้เข้ารอบ 11 คน ของ UK Alumni Awards ด้าน Professional Achievement  

พัชรภาวลัญช์ ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนกับองค์กรพัฒนาอิสระและหน่วยงานของสหประชาชาติในด้านการย้ายถิ่นการคุ้มครองผู้ลี้ภัยและการย้ายถิ่นฐานในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2550

พัชรภาวลัญช์ ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง RSC-IRC Casework Manager ให้กับโครงการ US Refugee Admission Programme สำหรับผู้หนีภัย ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งในแต่ละโครงการดังกล่าวนี้ได้ช่วยจำนวนผู้หนีภัยประมาณ 8,000 คน ภูมิภาคจากเอเชีย ได้โยกย้ายถิ่นฐานไปยังสหรัฐอเมริกา

เธอเป็นผู้ก่อตั้ง OneBikeProject โครงการระดมทุนเพื่อสนับสนุนประชากรบนพื้นที่สูงด้วยการแจกจ่ายผ้าห่มและถุงเท้าผ่านผู้นำชุมชน  นอกจากนี้ พัชรภาวลัญช์ยังเป็นศิษย์เก่าทุนการศึกษา UK Chevening ปี 2015-2016 อีกด้วย