บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชั้นนำของประเทศไทย
มีแบรนด์เครื่องดื่มที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เช่น ช้าง แม่โขง และแสงโสม ซึ่งถือได้ว่า ‘ไทยเบฟ’เป็นผู้ผลิตแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตวัตถุดิบ การหมักและกลั่นเครื่องดื่ม ตลอดจนการทำการตลาด การจัดเก็บผลิตภัณฑ์ และการจัดจำหน่าย จนกระทั่งสินค้าถึงมือผู้บริโภค

บริษัทไทยเบฟยึดมั่นในการผลิตสินค้าคุณภาพ สนับสนุนความรับผิดชอบและการแบ่งปันเพื่อสังคม เราต้องการเพื่อนร่วมงานที่มีความสามารถที่พร้อมมาร่วมทีมกับเรา เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต 

 

โอกาสสำหรับศิษย์เก่าสหราชอาณาจักร 

Administration

 • Senior Data Analyst (Beer) - Agent
 • Senior Admin - HORECA
 • Senior Admin - Beer
 • Assistant Manager Data and statistics

Human Capital

 • Assistant Human Capital Development Manager (Spirits)
 • Learning & Development Specialist
 • HC Strategy Specialist
 • Senior People System Development Associate
 • Senior Human Capital
 • Senior HC Strategy Manager - Organization and Group Capabilities
 • HR Supervisor

Finance

 • Accounting Officer
 • Senior Accounting Officer
 • Accounting Supervisor - Cashvan
 • Financial Planning Associate
 • Budgeting and Reporting Associate
 • Assistant Financial Planning Manager
 • Executive - Account Payable

Information Technology

 • System Development - Assistant Manager
 • System Development -Officer / Senior
 • Software Developer

Manufacturing

 • Facilities & Security Manager

Marketing

 • Assistant International Marketing Manager (Global) - Spirits
 • Assistant Manager Data Analyst Project
 • Assistant Manager Project Coordinate
 • Assistant Manager System and Analysis
 • Party Coordinator Officer - HORECA
 • Assistant Party Coordinator Manager - HORECA
 • In Market Activation Assistant Manager - TT/CV
 • Senior Customer Management Manager
 • Senior Party Coordinator Officer - Mixologist
 • Marketing Communication Execution

Sales

 • Assistant Party Planer Manager
 • Party Planner Associate - HORECA
 • Customer Management Officer / Senior - Cash Van
 • Export Sales Coordinator - ThaiDrinks
 • Senior Sale - HORECA
 • Business Support and Performance Management Officer
 • Sales Manager - INDOCHINA
 • Executive Promotion

Supply Chain & Logistics

 • Purchasing Officer
 • Transportation Cost Analysis Officer / Senior
 • Senior System Deveopment Management 
 • Channel Development Officer / Senior
 • Inbound Document Officer

Communications

 • Interpreter and Document Translation Specialist

Legal

 • Legal