University of Manchester : BSc (Hons) Physics with Theoretical Physics

University of Cambridge : Post. Dip. Economics

ผู้เข้ารอบ 11 คน ของ UK Alumni Awards ด้าน Entrepreneurship

ด้วยเป้าหมายในการสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมถึงประสบการณ์ในธุรกิจเกี่ยวกับที่นอนที่มีมาอย่างยาวนาน นพพลได้ก่อตั้งบริษัท nornnorn (นอนนอน) ขึ้นในช่วงต้นปี 2561  นอนนอนเป็นบริษัทแรกในโลกที่ให้บริการที่นอนที่สามารถใช้งานแบบหมุนเวียน ซึ่งให้บริการในระบบการสมัครเป็นสมาชิกสำหรับลูกค้าที่อยู่ในอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยว  ด้วยแนวคิดแบบผู้ประกอบการ การเป็นคนช่างคิด ช่างสงสัย และความวิริยะอุตสาหะ ที่เขาสั่งสมมาตลอด 11 ปีในการศึกษาที่สหราชอาณาจักรส่งผลให้เขาสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

นพพล มุ่งขยายฐานลูกค้าเดิมที่ในปัจจุบันมีทั้งหมด 7 สาขาในประเทศไทยและอินโดนิเชีย ไปยังประเทศอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเชียใต้ เอเชียใต้ และประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก