ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2540 โดยได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระมหากษัตริย์ให้เป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของประเทศไทย ปัจจุบัน ธนาคารไทยพาณิชย์ดำเนินธุรกิจมาแล้วกว่า 110 ปี ในฐานะสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศที่มีความเชี่ยวชาญ และบริการพิเศษแก่ลูกค้า อาทิ บริการเงินฝาก สินเชื่อ รวมถึงบริการทางการเงินอื่น ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่าง

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินสำหรับลูกค้ารายย่อยของธนาคารจะประกอบด้วย สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรถยนต์ บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา และการโอนเงินต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจการลงทุน และสินค้ากลุ่มประกันชีวิต    

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินสำหรับลูกค้าองค์กร และผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม เช่น บริการจัดการเงิน สินเชื่อ บริการการเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศ บริการตัวแทนธนาคารต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ด้านตลาดตราสารหนี้ รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ การลงทุน และบริการอื่นๆ

การดำเนินธุรกิจของธนาคารได้รับการสนับสนุนโดยเครือข่ายธนาคาร และมีการนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ

ขณะนี้ ธนาคารเปิดรับสมัครตำแหน่งงานใหม่สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 ในสาขาการเงินและธนาคาร การตลาด เทคโนโลยี การแปรรูป หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง