เปิดตัวทุน A Brighter Future: Education UK Scholarship Scheme ในงานนิทรรศการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร รับข้อมูลทุนการศึกษาจากหลายหลายสถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักรกว่า 500 ทุน รวมถึงข้อมูลทุน Chevening ทุนการศึกษาจากรัฐบาลอังกฤษได้ที่ Scholarship cornerภายในงานนิทรรศการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร