ตารางงานสัมมนา

15.00 – 15.30   ลงทะเบียนและทานของว่าง

15.30 – 16.00   ข้อมูลการศึกษาในประเทศอังกฤษ และการสอบ IELTS test   บรรยายโดยทีมงานจาก British Council

16.00 – 16.45   CATS College ช่วยนักเรียนให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร บรรยายโดย Jonathan Hawkins, Director of CATS University Foundation Programme

16.45 – 17.00   ทุนการศึกษา และ ขั้นตอนการสมัคร โดย เกล็ดเพชร สุมนพันธุ์  Regional Sales Manager 

17.00 – 18.00    Q & A และสัมภาษณ์ตรงกับ Jonathan และทีมงาน CATS College