ธนาคารซิตี้เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยครั้งแรกในปี พ.ศ. 2510 จนกระทั่งได้รับความไว้วางใจ และกลายเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศ ซิตี้ประเทศไทย ให้บริการด้านการเงินให้แก่ลูกค้าทั้งกลุ่มองค์กรและรายย่อยกว่าหนึ่งล้านรายทั่วประเทศผ่านบริการ Citi® และ Citibank ปัจจุบันธนาคารซิตี้มี 3 สาขาย่อย และสาขาเครือข่าย 30 แห่ง มีบุคลากรราว 2,200 คน ทั่วประเทศ ลูกค้าของธนาคารประกอบด้วยองค์กรภาครัฐ และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัทข้ามชาติ องค์กรเอกชนชั้นนำ รวมถึงสถาบันการเงิน และลูกค้ารายย่อยที่เล็งเห็นโอกาสในระดับนานาชาติ