คอร์สการเขียนภาษาอังกฤษ Premier Writing

พัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษของคุณกับบริติช เคานซิล ด้วยคอร์สเรียน Premier Writing ที่จะช่วยให้คุณเขียนภาษาอังกฤษได้เก่ง ถูกต้อง และมั่นใจพร้อมสำหรับการเรียนและทำงาน 

ปูพื้นฐานการเขียนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นสูง พัฒนาทักษะและฝึกเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการศึกษาและการทำงาน

คอร์สเรียนนี้จะช่วยคุณ:

- ปูพื้นฐานการเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง และพัฒนาการเขียนของคุณไปจนถึงขั้นสูงสุด 

- เรียนรู้ทุกแง่มุมของการเขียนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่การสร้างโครงร่างช่วยให้คุณเขียนได้อย่างถูกต้อง มั่นใจและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

- เรียนรู้เทคนิคและกลยุทธ์ที่จำเป็นในการเขียนภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็น Brainstorming, Mind mapping และ Structuring เป็นต้น 

- ฝึกฝนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่สำคัญในแบบต่างๆ เช่น Essay, การเขียน Email, Proposal, Report และ Resume เป็นต้น

- เรียนรู้คำศัพท์ และไวยากรณ์ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการเขียนภาษาอังกฤษในแต่ละแบบ