กรุงศรีกรุ๊ป เริ่มดำเนินกิจการครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2488 (ภายใต้ชื่อ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ได้รับความนิยมจากกลุ่มลูกค้าจนธุรกิจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2520 ต่อมาในปี พ.ศ.  2556
กรุงศรีกรุ๊ปก้าวสู่ความสำเร็จอีกขั้นด้วยการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับกลุ่มสถาบันทางการเงิน ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทุนในเครือธนาคาร MUFG หรือ Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG Bank) ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก และใหญ่เป็นอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ ทำให้กรุงศรีกรุ๊ปยังยืนหยัดในฐานะสถาบันทางการเงินชั้นนำมาอย่างยาวนาน และเป็นกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยที่ประกอบธุรกิจในเวทีนานาชาติ กรุงศรีกรุ๊ปยึดหลักการบริหารแบบธรรมาภิบาลที่ส่งเสริมมาตรฐานด้านจริยธรรมในองค์กร และความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ด้วยหลักปฏิบัตินี้ทำให้ธนาคารได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้ดูแลบริการด้านเงินฝากและการลงทุนอย่างต่อเนื่องธนาคารจึงยังยืนหยัดและเติบโตอย่างมั่นคงเสมอมา

กรุงศรียึดมั่นในการให้บริการลูกค้าอย่างเท่าเทียม เราเชื่อในความสามารถของทีมงาน และจะไม่ยอมรับการกระทำใดที่แสดงถึงความไม่เท่าเทียมหรือความรุนแรงภายในองค์กร เราเข้าใจ ให้เกียรติ และปฏิบัติต่อบุคคลากรอย่างเป็นธรรมตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเข้ามาร่วมงาน จนถึงวาระเกษียณอายุ

โอกาสสำหรับศิษย์เก่าสหราชอาณาจักร 

 • Audit & Compliance
 • Banking Sales & Product Specialist
 • Credit analyst
 • Digital Banking
 • Finance & Accounting
 • Information Technology
 • Legal
 • Marketing & PR Branding
 • Process management
 • Risk Management
 • Etc.