คุณอาภรณ์ หวังวิวัฒน์สิน และการตัดต่อพันธุกรรมด้วย CRISPR-Cas9
Date
Sunday 31 March 2019 -
11:00 to 15:00

Come and Join us to support our FameLabbers in Regional Heat at Science Park, Meeting room M3.