ทำไมต้องเลือกเรียน myClass?

ทำไมต้องเลือกเรียน myClass?