Wellington College International Bangkok

เมือง: กรุงเทพ

ภูมิภาค: ภาคกลาง ประเทศไทย

ระดับวุฒิการศึกษาที่เปิดสอน:

  • วิชาการก่อนเข้ามหาวิทยาลัย 
  • โรงเรียนนานาชาติอังกฤษ ระดับ Pre-Nursery ถึง Year 7

โรงเรียนนานาชาติเวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพฯ เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกในกรุงเทพมหานครในเดือนสิงหาคม 2018 ที่ผ่านมา ซึ่งปีแรกของโรงเรียนก็เป็นปีที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยสามารถผ่านการตรวจสอบคุณภาพที่เข้มงวด จนได้รับการรับรองมาตรฐานจาก Council of British International Schools – COBIS และเป็นโรงเรียนแห่งแรกของโลกที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในระยะเวลาเพียงปีแรกของการเปิดโรงเรียนอีกด้วย 

โรงเรียนนานาชาติเวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพฯ ตั้งอยู่บนถนนกรุงเทพกรีฑา บริเวณฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และการเล่นกีฬาของเด็ก ๆ เปิดรับนักเรียนหญิง-ชาย อายุระหว่าง 2-18 ปี ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลจนถึง Year 7 (อายุ 2-11 ปี) และจะขยายถึงหลักสูตร IGCSE ในระดับ Year 10-11 รวมทั้ง A-Levels หรือ IB Diploma ในระดับ Year 12 – 13 

พื้นที่ และอาคารของโรงเรียนถูกสร้างขึ้นเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน คำนึงถึงสภาพอากาศ และรายละเอียดทางวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับประเทศไทย มีพื้นที่ให้เด็กได้เรียนรู้ในอาคารเมื่ออุณหภูมิ หรือคุณภาพอากาศภายนอกไม่เอื้ออำนวยให้ทำกิจกรรมกลางแจ้ง  มีพื้นที่ให้เด็กได้จับกลุ่มพูดคุย หรือทำงานกลุ่มย่อย ที่อ่านหนังสือ และที่ทำกิจกรรม เพื่อส่งเสริมอิสระในการเรียนรู้ตั้งแต่ช่วงชั้นปีแรกจนกระทั่งจบการศึกษา โรงเรียนมีแผนการสร้างโรงละครขนาด 600 ที่นั่ง ที่จะเสร็จช่วงต้นปี 2020 พร้อมเปิดการเรียนการสอนช่วงชั้นมัธยมในปี 2021  

โรงเรียนมุ่งมั่นที่จะมอบการศึกษาระดับโลก และสร้างเอกลักษณ์ตามแบบฉบับเด็ก Wellington โรงเรียนมีชุมชนที่เข้มแข็ง มีกลุ่มผู้ปกครองที่ทุ่มเท และเป็นกระบอกเสียงที่สำคัญของโรงเรียน มีบุคลากรการสอนที่ยอดเยี่ยมเป็นลำดับต้น ๆ ในกรุงเทพ ตามรอยของ Founding Master Christopher Nicholls ปัจจุบันโรงเรียนได้ก้าวเข้าสู่ปีที่สอง และเป็นที่รู้จักในฐานะโรงเรียนนานาชาติอันดับต้น ๆ ของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์   

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน