INTO University Partnerships 

เมือง: London and Manchester

ภูมิภาค: ลอนดอน และตอนเหนือของอังกฤษ

www.intostudy.com

INTO University Partnerships Limited (INTO) เป็นองค์กรการศึกษาที่เป็นพันธมิตรระดับโลก มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมือง Brighton สหราชอาณาจักร เราสร้างพันธกิจระยะยาวกับมหาวิทยาลัยระดับโลก รวมถึงในสหราชอาณาจักร ด้วยการทำงานร่วมกับพันธมิตรของเรา ในแต่ละปีเราได้เปลี่ยนชีวิตนักเรียนหลายพันคนโดยการส่งมอบประสบการณ์ทางวิชาการและวัฒนธรรมที่โดดเด่น เราสร้างความร่วมมือระยะยาวกับสถาบันการศึกษาให้มหาวิทยาลัยได้ก้าวเข้าสู่ความเป็นนานาชาติ และพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดผลการเรียนที่ดีของผู้เรียน และมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับผู้เรียน พันธมิตรของเรานำความเข้มข้นทางวิชาการและความเชี่ยวชาญในการเรียนการสอน  เราให้ความรู้ที่ยอดเยี่ยมของตลาดต่างประเทศโดยการสนับสนุนการลงทุน  45 ล้านดอลลาร์ทุก ๆ ปีในเครือข่ายการตลาดทั่วโลก  เป็นการร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยได้อย่างลงตัว โดยมีการควบคุมมาตรฐานทางวิชาการที่สมบูรณ์แบบสำหรับมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานมหาวิทยาลัย และการให้ความสำคัญในการดูแลนักเรียนต่างชาติในทุก ๆ ด้าน เรามุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับนักเรียน  และสร้างการเปลี่ยนแปลงสำหรับนักศึกษาและสถาบันการศึกษาร่วมกัน เรามีความมุ่งมั่นที่จะช่วยให้นักเรียนเติมเต็มศักยภาพของพวกเขาและกลายเป็นพลเมืองโลกที่ประสบความสำเร็จและมีความเป็นผู้นำ ความร่วมมือในระดับอุดมศึกษาที่เป็นเอกลักษณ์ของเราได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับมหาวิทยาลัยพันธมิตรของเราและได้กำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับประสบการณ์ของนักศึกษาต่างชาติ เรามีความภูมิใจ ในความสำเร็จของเรา เราเชื่อมั่นในพลังของการศึกษาที่จะเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น นั่นคือเหตุผลที่เราสร้างความร่วมมือภาครัฐและเอกชนและพัฒนาให้เป็นนวัตกรรมใหม่ของการศึกษา