UWE Bristol (University of the West of England)

เมือง: บริสทอล

ภูมิภาค: ตอนใต้ของอังกฤษ

ระดับวุฒิการศึกษาที่เปิดสอน:

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาโท (แบบ taught course) 
  • ปริญญาโท (แผนวิจัย) และปริญญาเอก
  • หลักสูตรภาคฤดูร้อน

มหาวิทยาลัย West of England Bristol (หรือ UWE Bristol) เป็นมหาวิทยาลัยยุคใหม่ที่เป็นบ้านของนักศึกษาต่างชาติ จากกว่า 140 ประเทศทั่วโลก ปัจจุบันมีนักเรียนราว 32,000 คน และเจ้าหน้าที่อีกกว่า 3,200 คน ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ และได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเมืองบริสทอล ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ ห่างจากลอนดอน 90 นาที และเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องการจัดเทศกาลต่าง ๆ อาทิ การจัดเทศกาลบอลลูนนานาชาติ เทศกาลเล่นว่าว และเทศกาลท่าเรือบริสทอล ซึ่งเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมต่าง ๆ อย่างลงตัว 

สถิติและข้อเท็จจริง 

  • 95% ของบัณฑิต UWE Bristol มีงานทำหรือเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นภายใน 6 เดือนหลังจบการศึกษา (โดย Destinations of Leavers from Higher Education Survey, July 2015)
  • มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของสหราชอาณาจักรในด้านอาชีพ/บริการด้านการงาน (National Undergraduate Employability Awards 2014)
  • มหาวิทยาลัย Top 50 จากการจัดอันดับของ The Guardian’s university league table 2015
  • โครงการฝึกงานที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของสหราชอาณาจักร

ข้อเสนอพิเศษ:

ยกเว้นการสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่จบจาก ABAC มหิดลอินเตอร์ ธรรมศาสตร์อินเตอร์ เกษตรศาสตร์อินเตอร์ และบูรพาอินเตอร์