University of Bath

เมือง: บาธ

ภูมิภาค: ตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษ  

ระดับวุฒิการศึกษาที่เปิดสอน: 

  • หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย (Pathways to higher education)
  • ปริญญาตรี  
  • ปริญญาโท (แบบ taught course)
  • ปริญญาโท (แผนวิจัย) และปริญญาเอก

มหาวิทยาลัย Bath เป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับเรื่องคุณภาพการเรียนการสอน และผลงานวิจัย รวมถึงประสบการณ์การเรียนที่ยอดเยี่ยม 
ที่เป็นส่วนหนึ่งในการบ่มเพาะทักษะที่จำเป็นสำหรับการก้าวสู่โลกการทำงาน  มหาวิทยาลัย Bath เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของสหราชอาณาจักรในอันดับที่ 6 (Guardian University League Table 2020) เป็นมหาวิทยาลัยที่มอบประสบการณ์การเรียนรู้ยอดเยี่ยมอันดับที่ 4 จากการสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาโดย Times Higher Education Student Experience Survey 2018 อีกทั้งยังได้รับรางวัลระดับ Gold ด้านคุณภาพการเรียนการสอนจาก Teaching Excellence Framework 

หลักสูตรการเรียนที่ Bath ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้เปรียบทั้งด้านวิชาการและทักษะที่จำเป็นในโลกการทำงานจริง และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้กับทีมนักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่ได้เลือกเรียน กว่า 87% ของงานวิจัยที่ผลิตจากสถาบันมีคุณภาพตามมาตรฐานและได้รับการยอมรับจากนานาชาติ (ข้อมูลจาก REF 2014) นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีโปรแกรมจ้างงานที่ทำร่วมกับพันธมิตรให้กับนักศึกษาในหลายสาขาวิชา

มหาวิทยาลัย Bath ตั้งอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่งดงาม ใกล้กับเมืองบาธ ซึ่งเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องโดยองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก มีกิจกรรมหลากหลายทั้งด้านกีฬา วัฒนธรรม และสังคมให้นักศึกษาได้เลือกทำ และรู้หรือไม่ว่า มหาวิทยาลัย Bath ได้รับการยกย่องให้เป็นสถาบันดีเด่นด้านกีฬาประจำปี 2018  หรือ Sports University of the Year 2018 โดย Times และ Sunday Times Good University Guide    

ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย Bath เป็นที่รู้จักกันดีในประเทศไทย เพราะมีเรากิจกรรมมากมายที่ได้ทำร่วมกับกลุ่มนักศึกษาไทย 

มาเป็นครอบครัวเดียวกับเรา มาเป็นส่วนหนึ่งในของกลุ่มที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยความแข็งแกร่งทางวิชาการ ทักษะ และประสบการณ์ดี ๆ ที่จะช่วยให้คุณได้ต่อยอดความสำเร็จในโลกการทำงานต่อไป