วันสอบ ค่าธรรมเนียม และสถานที่ IELTS (UKVI)

วันสอบ ค่าธรรมเนียม และสถานที่ IELTS (UKVI)

ข้อสอบ IELTS เป็นหนึ่งในข้อสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการอนุมัติจากกองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร ถ้าคุณต้องการผลสอบ IELTS เพื่อใช้ในการสมัครวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร(UKVI) คุณจำเป็นจะต้องสอบ IELTS กับศูนย์สอบที่ผ่านการรับรองจากกองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร(UKVI)

ตารางด้านล่างแสดงวันสอบ สถานที่ และค่าธรรมเนียมของศูนย์สอบในกรุงเทพฯ หากต้องการเช็คว่าคุณจำเป็นที่จะต้องสอบ IELTS เพื่อวีซ่า UKVI หรือไม่ และต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษระดับใด สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร

ค่าสมัครสอบ IELTS Academic/General Training สำหรับวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร  9860 บาท

ค่าสมัครสอบ IELTS Life Skills A1/B1 7395 บาท

ผลสอบของท่านจะถูกส่งไปยังที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนสอบไว้ ดังนี้

โดย EMS สำหรับที่อยู่ในประเทศไทยและไปรษณีย์แบบลงทะเบียนสำหรับที่อยู่ในต่างประเทศ

IELTS Academic สำหรับวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร

วันสอบ Writing 2559 วันสอบ Speaking 2559 สถานที่
9 มกราคม (เสาร์) 9 มกราคม (เสาร์) โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ชั้น 9
23 มกราคม (เสาร์) 23 มกราคม (เสาร์) โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ชั้น 9
20 กุมภาพันธ์ (เสาร์) 20 กุมภาพันธ์ (เสาร์) โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ชั้น 9
5 มีนาคม (เสาร์) 5 มีนาคม (เสาร์) โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ชั้น 9
12 มีนาคม (เสาร์) 12 มีนาคม (เสาร์) โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ชั้น 9
2 เมษายน (เสาร์) 2 เมษายน (เสาร์) โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ชั้น 9
30 เมษายน (เสาร์) 30 เมษายน (เสาร์) โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ชั้น 9
7 พฤษภาคม (เสาร์) 7 พฤษภาคม (เสาร์) โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ชั้น 9
21 พฤษภาคม (เสาร์) 21 พฤษภาคม (เสาร์) โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ชั้น 9
4 มิถุนายน (เสาร์) 4 มิถุนายน (เสาร์) โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ชั้น 9
16 กรกฎาคม (เสาร์) 16 กรกฎาคม (เสาร์) โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ชั้น 9
13 สิงหาคม (เสาร์) 13 สิงหาคม (เสาร์) โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ชั้น 9
20 สิงหาคม (เสาร์) 20 สิงหาคม (เสาร์) โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ชั้น 9
24 กันยายน (เสาร์) 24 กันยายน (เสาร์) โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ชั้น 9
8 ตุลาคม (เสาร์) 8 ตุลาคม (เสาร์) โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ชั้น 9
26 พฤศจิกายน (เสาร์) 26 พฤศจิกายน (เสาร์) โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ชั้น 9
3 ธันวาคม (เสาร์) 3 ธันวาคม (เสาร์) โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ชั้น 9

IELTS General Training สำหรับวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร

วันสอบ Writing 2559 วันสอบ Speaking 2559 สถานที่
9 มกราคม (เสาร์) 9 มกราคม (เสาร์) โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ชั้น 9
23 มกราคม (เสาร์) 23 มกราคม (เสาร์) โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ชั้น 9
20 กุมภาพันธ์ (เสาร์) 20 กุมภาพันธ์ (เสาร์) โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ชั้น 9
5 มีนาคม (เสาร์) 5 มีนาคม (เสาร์) โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ชั้น 9
12 มีนาคม (เสาร์) 12 มีนาคม (เสาร์) โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ชั้น 9
2 เมษายน (เสาร์) 2 เมษายน (เสาร์) โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ชั้น 9
30 เมษายน (เสาร์) 30 เมษายน (เสาร์) โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ชั้น 9
21 พฤษภาคม (เสาร์) 21 พฤษภาคม (เสาร์) โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ชั้น 9
4 มิถุนายน (เสาร์) 4 มิถุนายน (เสาร์) โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ชั้น 9
16 กรกฎาคม (เสาร์) 16 กรกฎาคม (เสาร์) โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ชั้น 9
20 สิงหาคม (เสาร์) 20 สิงหาคม (เสาร์) โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ชั้น 9
24 กันยายน (เสาร์) 24 กันยายน (เสาร์) โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ชั้น 9
8 ตุลาคม (เสาร์) 8 ตุลาคม (เสาร์) โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ชั้น 9
26 พฤศจิกายน (เสาร์) 26 พฤศจิกายน (เสาร์) โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ชั้น 9
3 ธันวาคม (เสาร์) 3 ธันวาคม (เสาร์) โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ชั้น 9

IELTS Life Skills A1

Listening Test Date 2559 Speaking Test Date 2559 Test Venue
15 มกราคม (ศุกร์)  15 มกราคม (ศุกร์) โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ชั้น 7
11 กุมภาพันธ์ (พฤหัสบดี)  11 กุมภาพันธ์ (พฤหัสบดี) โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ชั้น 7
13 มีนาคม (อาทิตย์)  13 มีนาคม (อาทิตย์) โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ชั้น 7
26 มีนาคม (เสาร์)  26 มีนาคม (เสาร์) โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ชั้น 7 
23 เมษายน (เสาร์)  23 เมษายน (เสาร์) โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ชั้น 7 
20 พฤษภาคม (ศุกร์)  20 พฤษภาคม (ศุกร์) โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ชั้น 7 
17 มิถุนายน (ศุกร์)  17 มิถุนายน (ศุกร์) โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ชั้น 7 
15 กรกฎาคม (ศุกร์)  15 กรกฎาคม (ศุกร์) โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ชั้น 7 
11 สิงหาคม (พฤหัสบดี)  11 สิงหาคม (พฤหัสบดี) โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ชั้น 7 
11 กันยายน (อาทิตย์)  11 กันยายน (อาทิตย์) โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ชั้น 7 
6 ตุลาคม (พฤหัสบดี)  6 ตุลาคม (พฤหัสบดี) โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ชั้น 7 
6 พฤศจิกายน (อาทิตย์)  6 พฤศจิกายน (อาทิตย์) โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ชั้น 7 
1 ธันวาคม (พฤหัสบดี)  1 ธันวาคม (พฤหัสบดี) โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ชั้น 7 
16 ธันวาคม (ศุกร์)  16 ธันวาคม (ศุกร์) โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ชั้น 7 

IELTS Life Skills B1

Listening Test Date 2559 Speaking Test Date 2559 Test Venue
15 มกราคม (ศุกร์)  15 มกราคม (ศุกร์) โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ชั้น 7
11 กุมภาพันธ์ (พฤหัสบดี)  11 กุมภาพันธ์ (พฤหัสบดี) โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ชั้น 7
13 มีนาคม (อาทิตย์)  13 มีนาคม (อาทิตย์) โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ชั้น 7
26 มีนาคม (เสาร์)  26 มีนาคม (เสาร์) โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ชั้น 7 
23 เมษายน (เสาร์)  23 เมษายน (เสาร์) โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ชั้น 7 
20 พฤษภาคม (ศุกร์)  20 พฤษภาคม (ศุกร์) โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ชั้น 7 
17 มิถุนายน (ศุกร์)  17 มิถุนายน (ศุกร์) โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ชั้น 7 
15 กรกฎาคม (ศุกร์)  15 กรกฎาคม (ศุกร์) โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ชั้น 7 
11 สิงหาคม (พฤหัสบดี)  11 สิงหาคม (พฤหัสบดี) โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ชั้น 7 
11 กันยายน (อาทิตย์)  11 กันยายน (อาทิตย์) โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ชั้น 7 
6 ตุลาคม (พฤหัสบดี)  6 ตุลาคม (พฤหัสบดี) โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ชั้น 7 
6 พฤศจิกายน (อาทิตย์)  6 พฤศจิกายน (อาทิตย์) โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ชั้น 7 
1 ธันวาคม (พฤหัสบดี)  1 ธันวาคม (พฤหัสบดี) โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ชั้น 7 
16 ธันวาคม (ศุกร์)  16 ธันวาคม (ศุกร์) โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ชั้น 7 

สถานที่สอบ

โรงแรมแลนด์มาร์ค

138 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย (แผนที่)
(อยู่ใกล้รถไฟฟ้า สถานีนานา)

 

IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment. The IELTS test is designed and set by the world’s leading experts in language assessment to give a true picture of a test taker’s language skills. IELTS Bands 4-9 (NQF levels Entry 3 to Level 3) are accredited by Ofqual, England’s Office of Qualifications and Examinations Regulation.Visit www.ielts.org and www.takeielts.britishcouncil.org for more information and resources.