หากคุณเลือกศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในฐานะนักเรียนต่างชาติ ที่จะมั่นใจได้ว่าคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป สหราชอาณาจักรมีการช่วยเหลือด้านการเงินให้เลือกหลายทาง เช่น ทุนการศึกษา ทุนสนับสนุน เงินอุดหนุน โครงการสำหรับอาจารย์หรือนักวิชาการ เงินรางวัล และเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ข้อมูลทุนการศึกษาในสหราชอาณาจักร ปี 2560

ดูข้อมูลทุนการศึกษาเพิ่มเติมและวิธีสมัครได้ที่ Study UK: Discover You