หลักสูตร Researcher Connect

การพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยด้านการสื่อสารในการทำงานระดับนานาชาติ

Researcher Connect คือการอบรมด้านการสื่อสารในระดับนานาชาติ มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของนักวิจัย สนับสนุนมหาวิทยาลัยและองค์กรวิจัยเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมการทำวิจัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

ทำไมถึงเข้าร่วม Researcher Connect

หลักสูตร Researcher Connect เป็นการอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ ได้มีการอบรมแล้วในหลากหลายประเทศทั่วโลกและครอบคลุมเนื้อหาต่างๆ อาทิ Academic Writing, Digital Researcher ถึง Presenting with Impact นักวิจัยที่ได้พัฒนาด้านการสื่อสารจะมีโอกาสมากขึ้นในการ

  • เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ
  • นำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • สมัครทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนนานาชาติ
  • สื่อสารกับสาธารณชนและผู้กำหนดนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • สร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อต่อยอดงานวิจัย

เปิดรับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมอบรม

ประกาศเกณฑ์สมัคร และเปิดรับสมัครเข้าร่วม Researcher Connect 2019 เร็วๆนี้

สำหรัยข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายวิทยาศาสตร์ ได้ที่ โทรฯ 02 657 5633 หรือ อีเมล newtonfund@britishcouncil.or.th